Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda krwawnik kichawiec;

Wordnet angielsko-polski

(Eurasian herb having loose heads of button-shaped white flowers and long grey-green leaves that cause sneezing when powdered)
krwawnik kichawiec
synonim: sneezeweed yarrow
synonim: Achillea ptarmica