Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wizerunek; pozór, atrapa; mylące podobieństwo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

atrapa, mylące podobieństwo

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pozór, podobieństwo

Wordnet angielsko-polski

(a representation of a person (especially in the form of sculpture)
"the coin bears an effigy of Lincoln"
"the emperor's tomb had his image carved in stone")
kukła
synonim: effigy
synonim: image

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podobizna