Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) podobny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) podobny (do)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podobne

podobna

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zwykły, prosty

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. zwykły, prosty similar in prices w podobnej ceniesimilar in size podobnej wielkości similar interest odsetki proste ten similar offences dziesięć podobnych przestępstw

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. podobny 2. zwykły, prosty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj po-dobny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLIŹNIACZY

Wordnet angielsko-polski

(capable of replacing or changing places with something else
permitting mutual substitution without loss of function or suitability
"interchangeable electric outlets"
"interchangeable parts")
wymienny, wymienialny, zamienny, zamienialny
synonim: exchangeable
synonim: interchangeable
synonim: standardized
synonim: standardised

Słownik internautów

podobny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. podobny
bliźniaczy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pokrewny

zbliżony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. podobny
~, strikingly - adj. uderzająco podobny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Similarly, infrastructure -- for a long time, infrastructure was not a priority.
Podobnie infrastruktura. ~~~ Przez długi czas infrastruktura nie była priorytetem.

TED

Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Regres następuje także w niektórych regionach o bogatej różnorodności biologicznej.

statmt.org

Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
Podobnie upewnimy się, by umowa ACTA nie utrudniała dostępu do leków generycznych.

statmt.org

Assuming the present coalition survives its self-allotted five-year term, which is doubtful, Clegg's best hope might seem to be to negotiate a similar "national government" with Cameron's Tories.

www.guardian.co.uk

Kenyan-born Ory Okolloh helped create the website Ushahidi in the aftermath of her country's disputed presidential election in 2007; it collected eyewitness reports of violence sent in by email and text-message and placed them on a Google map, and the open-source software has since been released freely and used elsewhere for similar projects.

www.guardian.co.uk

He too has noticed the recent increase in soldiers being admitted with similar injuries.

www.guardian.co.uk

New performance tables will put more information in the public domain but break it down, focusing on how pupils progress, how the poorest perform and how similar types of schools perform in each area.

www.guardian.co.uk

I was of a similar age, not so long ago.
Nie tak dawno temu byłam w podobnym wieku.

That which I'm feeling right now is very similar to love.
Lecz to co uzmysłowiłam sobie teraz, wydaje się być bardzo zbliżone do miłości

We tried something similar to that a few months ago.
Próbowaliśmy już tego parę miesięcy temu. Nie podobało się panu.

I tried something similar to this in the late 1940s.
Próbowałam czegoś podobnego w późnych latach 40.

It may be hard to believe, but we are similar.
Wiem, że może trudno w to uwierzyć, ale jesteśmy podobni.

So let us ask others to do something similar to our effort.
Zaapelujmy zatem do innych o podjęcie wysiłków podobnych do tych, które myśmy już podjęli.

Everyone in this group here, can tell you similar stories.
Każda osoba znajdująca się w tej grupie może opowiedzieć ci podobne historie.

I'm just saying our interests are a little too similar.
Mówię tylko, że nasze zainteresowania nie są zbyt podobne.

They are similar. But in looks only, not as individuals.
To jest podobne. ale tylko tak wyglada, nie jako indywidualnie.

I mean, maybe you could explain to me how he was so similar.
Może potrafiłabyś mi wytłumaczyć jak on może być taki podobny.

I had a similar moment with him to the one you just described.
Chodzi mi o to, że miałem z nim sytuację podobną do tej, którą opisujesz.

In the past, I knew a village very similar to this one.
Kiedyś mieszkałem w wiosce bardzo podobnej do tej.

You can easily buy a similar box at the market.
Możesz łatwo kupić podobne pudełko w sklepie.

We had a similar plan, but you saw it didn't work.
Mieliśmy podobny plan, ale widziałeś, że się nie udał.

It seems we are working to a similar purpose, you and I.
Wygląda na to, że mamy wspólne cele, wy i ja.

You'd be surprised how similar we are In many ways.
Zdziwiłabyś się, w jak wielu miejscach jestesmy wszyscy podobni

The story is similar to that of the European company.
Sytuacja jest tu podobna do tej, która ma miejsce w przypadku spółki europejskiej.

We should act in a similar way on many other matters.
Podobnie powinniśmy postępować w wielu innych kwestiach.

These issues have not been put to other countries in similar positions.
Żądań takich nie postawiono innym krajom znajdującym się w podobnym położeniu.

Ten days ago, a body found in another hotel room under similar conditions.
Dziesięć dni temu, znaleziono inne ciało w pokoju hotelowym, w podobnym stanie.

You're the most similar to our father. You have the same soul.
Pan jest najbardziej podobny do naszego ojca, Ma pan taką samą duszę.

It makes me wonder what God would've done in a similar situation.
To sprawia, że zastanawiam się co Bóg zrobiłby w podobnej sytuacji.

Could you give us your own view as to how similar the two documents actually are?
Czy mógłby pan przedstawić nam swój własny pogląd na ten temat?

I could not resist to see how similar we are.
Nie mogłem nie zauważyć, jak bardzo jesteś do mnie podobny.

You know, I made similar mistakes early in my career.
Popełniłem podobne błędy na początku kariery, wiesz?

I'll talk only to you, because I know we're very similar.
Tylko z panią zgodziłam się rozmawiać. Bo wiem, że jesteśmy do siebie podobne.

Yeah, that's quite similar to what we've been hearing about your relationship.
Taa, to całkiem zbieżne z tym, co słyszeliśmy o waszych relacjach.

The striking thing is how similar all the stories are.
Uderzające jest to jak podobne są te wszystkie historie.

Perhaps we will have to return to some kind of a similar regulation.
Być może będziemy musieli wrócić do podobnych uregulowań.

My question is along similar lines to that of the previous Member.
Moje pytanie jest podobne w swym charakterze do pytania posła, który zabierał głos przede mną.

How will they avoid a similar crisis in the future?
Jak mogą uniknąć podobnego kryzysu w przyszłości?

In this way, the situation is similar to the one we experienced at the end of the 1920s.
Sytuacja ta jest zatem podobna do tej, której byliśmy świadkami pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Or you could open a similar place down in Sidney.
Albo można by otworzyć podobne miejsce w Sidney.

And has anybody else in your family or at work had similar experiences?
A czy ktoś z twojej rodziny lub może z pracy miał podobne przeżycie?

Red Cell has called a meeting of other groups with similar goals.
Czerwona Komórka zwołała spotkanie organizacji mających podobne cele.

I never thought it was going to be similar to car crash.
Nigdy nie sądziłem, że to będzie podobne do wypadku samochodowego.

It would appear that your research is following similar lines to my own.
Wygląda na to, że twoje badania są uzupełnieniem moich własnych.

But, since your powers are similar, you should be able to do it.
Ale skoro twoje moce są podobne, powinno ci się to udać.

Number One, find out if anything similar happened in this sector.
Pierwszy, dowiedz się, czy coś podobnego zdarzyło się w tym sektorze.

Let's just say that we both run in similar circles.
Powiedzmy, że oboje run w podobnych kręgach.

It looks at an old military facility or something similar.
To patrzy na stare wojskowe urządzenie albo coś podobne.

Your video is very similar to the one the killer left behind.
Twoje video jest podobne do nagrania, które zostawił zabójca.

The whole international community followed with a very similar stance.
Cała społeczność międzynarodowa zajęła bardzo zbliżone stanowisko.

I would like to make a similar point about international coach transport too.
Chciałbym również poczynić podobną uwagę w odniesieniu do międzynarodowego transportu autokarowego.

The situation is similar with women living and working in the countryside.
Podobnie jest w przypadku kobiet mieszkających i pracujących na wsi.

The situation in Egypt is similar, even though things are moving fast.
Sytuacja w Egipcie jest podobna, nawet jeżeli zmienia się ona szybko.

For the moment, let's say we're on a planet similar to Earth.
Załóżmy zatem, że jesteśmy na jakiejś planecie bardzo podobnej do Ziemi.

Let's say it's similar to the one we've got at home.
Powiedzmy, że jest to podobny telefon jaki mamy w domu

I know that there have been similar experiences in a number of other countries.
Wiem, że wiele innych krajów ma podobne doświadczenia.

A year ago, we debated a report very similar to the one on the table today.
Rok temu debatowaliśmy nad sprawozdaniem bardzo podobnym do dzisiejszego.