Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chodnik;
sidewalk artist - artysta malujący na chodniku, artystka malująca na chodniku;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) chodnik

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. chodnik

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'saIdwOkn Chodnik
trotuar I woke up on the sidewalk (Obudzi3am sie na chodniku) - 28 Days [film] (2000) The sidewalk outside the Guiyou Department store was packed with customers (Na chodniku przed domem towarowym Guiyou sta3 t3um klientów) - New York Times (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. chodnik (ulicy)

Wordnet angielsko-polski

(walk consisting of a paved area for pedestrians
usually beside a street or roadway)
chodnik, trotuar, ciąg pieszy
synonim: pavement

Słownik internautów

chodnik

Słownik techniczny angielsko-polski

chodnik m, trotuar m, ścieżka dla pieszych (na poboczu drogi)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Chicago just rolled it out to get people to sign up to shovel sidewalks when it snows.
A w Chicago właśnie zaczęli organizować ludzi do odśnieżania chodników.

TED

And I did my first "expo de rue," which means sidewalk gallery.
Miałem swój pierwszy expo de rue, to znaczy uliczną galerię.

TED

And they belong on the sidewalks, and they'll use it seriously."
Nikt ich nie przegoni i podejdą do sprawy poważnie.

TED

I'll use these sidewalks in Rio as an example.
Rzeczach, które są dostępne dla wszystkich, i które najpewniej zawierają ważne przesłania.

TED

There are no sidewalks.
Nie mamy brukowanych chodników.

TED

LiS had been heretofore unaware that John Lennon ever made a record that sold so badly it found a second life as part of the cement that makes up China's sidewalks, as Williams's Rudebox did.

www.guardian.co.uk

Famous writers bask in five-star luxury at the maharajah's palace; bulge-bellied Indian movie actors glide self-importantly among their worshipers; meanwhile the poor sleep and breed and cook and defecate on the sidewalk.

www.guardian.co.uk

If I wait too long on a sidewalk, my feet get cold.
Jak będę długo czekał na chodniku, to mi zmarzną stopy.

We are the ones out on this sidewalk, not him.
To my jesteśmy teraz na tym chodniku, a nie on.

I'm going to go lay down on the sidewalk and die.
Idę położyć się na chodniku i umrzeć.

Even a dog gets a warm piece of the sidewalk.
Nawet pies ma swój kawałek chodnika.

Your sidewalk is like mine but probably not as many cracks.
Twój chodnik jest podobny do mojego, ale pewnie jest mniej popękany.

These little moments on the sidewalk, smoking, thinking about your life.
Te krótkie chwile na chodniku, gdy palisz papierosa, myślisz o życiu.

Looks like it's hot enough to fry a leg on the sidewalk.
Jest dość gorąco, żeby usmażyć nogę na chodniku.

You got a private street with a white sidewalk?
To wasza prywatna ulica z chodnikiem dla białych?

I left him on the sidewalk like a piece of chewing gum.
Zostawiłam go na chodniku jak kawałek gumy do żucia.

I notice that you became acquainted with the sidewalk a moment ago.
Młodzieńcze. Zauważyłem, że właśnie zapoznałeś się z chodnikiem.

That's when you can take an egg and just fry it on the sidewalk.
Wtedy możesz wziąć jajko i dosłownie usmażyć je na chodniku.

He's a sidewalk jewelry salesman so he has free nights.
Jest ulicznym sprzedawcą biżuterii więc ma wolne noce.

I took several steps down the sidewalk... when something happened.
Przeszedłem kilka kroków po chodniku... kiedy coś się stało.

I can't believe they locked me up for drivin' on the sidewalk.
Nie mogę uwierzyć, zamknęli mnie za jazdę po chodniku.

Anyway, he saw me and stepped off the sidewalk to meet me.
A więc on mnie zobaczył zszedł z chodnika w moją stronę.

Wanna move it on to the sidewalk, away from traffic?
Może wejdziesz na chodnik, żeby nie stać na ulicy?

Aren't you a little big for a sidewalk?
A czy ty nie jesteś trochę za duża na chodnik?

Every day, you give this azupep a dollar for sweeping our sidewalk.
Dajesz temu staruchowi dolara za zmiecenie naszego chodnika.

I put your stuff out on the sidewalk!
Położyłam twoje rzeczy na chodniku!

We need you people back on the sidewalk.
Proszę się cofnąć na chodnik.

I want them all back, on the sidewalk!
Wszyscy mają się cofnąć na chodnik!

Spit on the sidewalk and you'll die in jail.
Napluj na chodnik a zgnijesz w więzieniu.

The one I bought you on the sidewalk.
Ta, którą ci kupiłam na ulicy.

He and the baron were on the sidewalk.
On i baron szli po chodniku.

My customers are gonna be standing on the sidewalk waiting.
Moi klienci będą stać na chodniku i czekać.

Rachel, can I have the sidewalk picture, please?
Rachel, możesz podać mi rysunek z chodnika?

With this beat cop on the sidewalk, right?
Z tym zmęczonym gliną na chodniku, rozumiesz?

How high did I want the sidewalk?
Jak wysoko chciałem chodnik?

You left me standing on the sidewalk.
Zostawiłeś mnie samą na chodniku.

Hey, get that thing off the sidewalk, Travis!
Hej, zabierz to z chodnika, Travis!

Okay, have you reached the sidewalk yet?
Okej, doszedłeś już do chodnika?

I could sleep on a cold sidewalk.
Jestem tak zmęczony, że mógłbym spać na zimnym chodniku.

By holding your place on the sidewalk.
Przez zajęcie twojego miejsca na chodniku.

It washes memories off the sidewalk of life.
Zmywa wspomnienia z chodnika życia.

Somebody dropped a bag on the sidewalk.
Ktoś wyrzucił torbę na chodnik.

It cracks and plummets to the sidewalk below.
Więc pękają i spadają na uliczne chodniki.

Do you live on a sidewalk?
A ty mieszkasz na chodniku?

Go play on the sidewalk. Come on.
Idźcie się bawić na chodnik, no, już.

Dr Bernard Hazelhof also said that everyone's lives are like a very long sidewalk.
Dr Bernard Hazelhof powiedział też że życie każdego człowieka jest jak długi chodnik.

A place where the sidewalk ends.
Miejsce, gdzie kończy się chodnik.

He bled to death on the sidewalk.
Wykrwawił się na śmierć na chodniku.

He crashed down on the sidewalk.
Pieprznął w chodnik na dole.

Did you give him sidewalk chalk?
Dawał mu pan kredę ? Nie.

Just one false step, one crack in the sidewalk...
Jeden błędny krok, jedna dziura w chodniku.

This is a public sidewalk.
To jest chodnik.

More like sidewalk sale in Palmdale.
Bardziej jak wyprzedaz w Palmdale.

Let's go to the sidewalk.
Chodźmy na chodnik.