Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) świecić (się), jaśnieć, lśnić, błyszczeć; nadawać blask, czyścić do połysku;
shine through - rzucać się w oczy, być widocznym na pierwszy rzut oka;

(Noun) połysk, blask; polerowanie, czyszczenie;
come rain or shine - bez względu na warunki; bez względu na pogodę;
take a shine to sb - zapałać do kogoś natychmiastową sympatią;
give sth a shine - wypolerować/wyczyścić coś;
give sth a shine - wypolerować/wyczyścić coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(brightness) połysk
to puta ~ on one's shoes polerować buty.
2.
(US colloq): to take a ~ to sb od razu kogoś polubić.vt (pt, pp shone [47un] )
1.
(polish) polerować.
2.
świecić: to ~ a light in sb's face świecić komuś prosto w oczy.vi
1.
(emit, radiate light) świecić
promienieć
(brightly) świecić jasno
my face shone with happiness moja twarz promieniała szczęściem.
2.
(glitter, glisten) błyszczeć.
3.
(fig, excel) błyszczeć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(za) świecić, (za) błyszczeć, (za) jaśnieć, oświetlać, promieniować, polerować do połysku
blask, odblask, połysk, jasność
~ at błyszczeć czymś
take a ~ to sb (pot.) ~poczuć do kogoś sympatię

Nowoczesny słownik języka angielskiego

świecić, błyszczeć, lśnić, czyścic do połysku
jasność, blask, polerowanie, połysk
take a ~ to sb polubić kogoś natychmiastowo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

błysk

piękna pogoda

glanc

czyszczenie butów

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi świecić, jaśnieć
vt nadawać blask

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLASK

POŁYSK

AWANTURA

SYMPATIA

ZAPALAĆ SIĘ

PRZEŚWIETLAĆ

ŚWIECIĆ

PRZYŚWIECAĆ

ROZŚWIECAĆ

ZAŚWIECIĆ

JAŚNIEĆ

ZAJAŚNIEĆ

BŁYSZCZEĆ

BŁYSKAĆ

POBŁYSKIWAĆ

ROZBŁYSNĄĆ

ZABŁYSNĄĆ

LŚNIĆ

PADAĆ NA COŚ (O ŚWIETLE BLASKU)

OPROMIENIAĆ

PŁONĄĆ

POŁYSKIWAĆ

ZAJARZYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V świecić
V poświecić
V błyszczeć
N błysk

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being bright and sending out rays of light)
promienistość
synonim: radiance
synonim: radiancy
synonim: effulgence
synonim: refulgence
synonim: refulgency

Słownik internautów

świecić
świeci

Słownik audio-video Montevideo

poświata

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czyścić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

połysk
~, metallic - połysk metaliczny

Słownik techniczny angielsko-polski

połysk m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Changes such as coursework or modules made it easier for today's candidates to shine with the same quality of work as in previous years, he said.

www.guardian.co.uk

He believes that a second viewing clarifies some difficult plot points and allows the acting to shine through.

www.guardian.co.uk

Leeson remembers a day when, "the doctors asked if I could shine the light of my video camera so they could amputate some kid's leg without anaesthetic.

www.guardian.co.uk

Americans do not ordinarily take much of a shine to hapless losers.

www.guardian.co.uk

But they took a shine to Charlie Brown.

www.guardian.co.uk

We need to shine light to see what we're doing.
Musimy używać lamp, by widzieć co robimy.

He was here to shine a light on something good about our town.
Przybył tutaj, aby rzucić światło na coś dobrego w naszym mieście.

And I've never been able to get her eyes to shine as you can.
A jej oczy śmieją się do ciebie tak jak nigdy do mnie.

If you shine light on them at night they kill themselves.
Jeśli skierujesz na nie światło nocą, pozabijają się.

No, you're going to shine as never before and everyone will see it.
Nie... nie łam sobie głowy. Zabłyśniesz tak, jak tu nikt i nigdy nie widział.

It is time to shine the light on who's behind this.
By rzucić światło na to kto za tym stoi.

Will the sun ever shine in this town as it should?
Czy w tym mieście słońce kiedykolwiek będzie świecić jak powinno?

Now, this is just to take the shine off your skin.
To jest tylko po to by twoja twarz się nie świeciła.

I know you took a shine to her, but she gotta go.
Wiem, że ona ci się podoba, ale musi odejść.

Does my hair shine and bounce more than anyone else's?.
Czy moje włosy lśnią i szeleszczą bardziej niż innym? - Nie wiem.

Does it help the grass to grow or the sun to shine?
Czy to pomaga rosnąć trawie, a słońcu świecić?

I thought maybe you took a shine to one of the patrons.
Myślałem, że może jeden z tutejszych bywalców przypadł ci do serca.

And I pray your dream will shine on all men.
Modlę się żeby twój sen oświecił wszystkich ludzi.

Fats was the star that made the whole town shine.
Tłuścioch był gwiazdą, która nadała splendoru całemu miastu.

Shine used to just be whiskey you didn't have to pay any taxes on.
Bimber to tylko whiskey, za którą nie płaci się żadnego podatku.

I pray that tomorrow the sun will shine again on living things.
Modlę się, by jutro słońce zaświeciło znowu dla żywych.

Which booths does the sun shine on at that hour?
Na które z tych budek słońce świeci o tej porze?

Judging by the shine on that car, he used a fair amount.
Sądząc po błysku tego samochodu, użył go dość sporo.

They shine at night and people hide in the darkness.
Święcą w nocy, a ludzie chowają się w mroku.

When it comes to money, sport, your eyes suddenly shine, just like mine.
Kiedy chodzi o pieniądze, twoje oczy błyszczą jak moje.

What if some guy takes a shine to you?
A co, jeśli spodobasz się jakiemuś facetowi?

Maybe he could shine a light on the situation.
Być może rzuci światło na całą sytuację.

And so the sun continued to shine brightly on Emma.
I tak słońce dalej jasno świeciło na Emmę.

Why don't we shine a spotlight on it and make fun of ourselves?
Dlaczego nie zwrócić na to uwagi i śmiać się z samych siebie?

We were all meant to shine, as children do.
Jesteśmy po to, by lśnić, tak jak to dzieci robią.

I raise this jug of 'shine For all to taste who believe.
Podnoszę ten dzban pełen bimbru, aby wszyscy wierni mogli go skosztować.

Not shine a torch and ring a bell at the same time.
Nie świecić latarką i dzwonić dzwonkiem jednocześnie.

It was a chance for him to shine in front of thousands of people.
To była dla niego szansa, żeby błyszczeć na oczach tysięcy ludzi.

This is an exercise to make your eyes shine.
To ćwiczenie, które sprawi, że twoje oczy będą błyszczeć.

Easy enough to be drawn to the shine, Or the smooth, hard texture.
Bardzo łatwo jest zostać przyciągniętym przez połysk albo gładką, twardą fakturę.

Let me shine your light, 'cause they're not all bad
Pozwól mi zapalić Twój kaganek, oni nie wszyscy są źli.

First, you're already beautiful, so lose the sparkle and shine stuff.
Po pierwsze: już jesteś piękna, więc zostaw to „błyszczeć i lśnić”.

I believe that we can all rise and shine.
Wierzę, że możemy wszyscy powstać i promienieć.

And I'll crack open some shine to settle our nerves.
A ja otworzę słoiczek bimbru, by uspokoić nerwową atmosferę.

And you run on back home and shine up the major's boots!
A ty wracaj do domu i wyczyść majorowi buty!

I do it so I can make the whole garden shine.
Robię, to by cały ogród lśnił.

But if you really want to feel fine give your shoes a shine
Ale jeśli naprawdę chcesz się lepiej poczuć Wyczyść buty na glanc

I'm always there, but I only shine at night.
Zawsze tam jestem, ale świecę tylko w nocy.

Till the end of time Sadhu, your name will shine!
Do końca czas Sadhu, imię i nazwisko będzie świecić!

And when it becomes dark, the moon will shine through the shutters.
A gdy zapadnie ciemność, Księżyc będzie świecić przez okiennice.

Because I intend to shine in my new job.
Bo zamierzam Isnic w mojej nowej pracy.

Rain or shine, there's always a bumper crop of stories.
Deszcz czy blask, zawsze plon opowiesci

It makes my hair shine like Orion's belt out on the ice.
Dzięki temu moje włosy lśnią jak Pas Oriona.

See this one shine How he smiles in the light
Spójrz jak ten błyszczy, uśmiechając się w słońcu.

When you get to the last crenel, shine your flashlight three times.
Kiedy dojdziesz do ostatniego filara, zapal latarkę trzy razy.

Where the stars shine like crazy Let's go to the beach
Tam, gdzie gwiazdy lśnią jak szalone, chodźmy na plaże...

And when she does, she will shine As the best intern.
I kiedy to zrobi, będzie błyszczeć jako najlepsza stażystka.

The thing is, we shine the light in her face...
Rzecz w tym, ze zaświecimy jej prosto w twarz...

Because you met her, it will shine brightly for sure
Skoro ją ponownie spotkałeś to będzie wciąż ci pomagać

It would be nice if the sun of life would shine for us someday.
Byłoby miło gdyby kiedyś to słońce dla nas zaświeciło.