Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) łuskać, obierać z łupiny, obierać ze skorupki; zbierać muszelki; militarny wystrzeliwać, ostrzeliwać, strzelać;
shell out - wybulić;

(Noun) skorupa, muszelka; kulinaria ciasto do wypełnienia nadzieniem; przyroda skorupka; łuska, strąk, strączek; biologia szkielet zewnętrzny, egzoszkielet; budownictwo pokrywa; fizyka powłoka elektronowa; technika powłoka; militarny nabój; sport lekka łódź wyścigowa; wiatrówka; bluzka/sweterek bez rękawów; mały kufel;
shell work - muszelki zatopione w cemencie/drewnie;
shell company - finanse spółka holdingowa dysponująca pakietem akcji kontrolnych innych firm, spółka podstawiona, spółka uśpiona, spółka nominalna;
go into one’s shell - zamknąć się w sobie;
shell heap - archeologia warstwa ziemi zawierająca kawałki ceramiki;
shell hole - militarny lej;
shell suit - lekki dres;
pasta shells - kulinaria makaron muszelki;
shell jacket - militarny kurtka oficerska sięgająca do pasa;
pasta shells - kulinaria makaron muszelki;
shell jacket - militarny kurtka oficerska sięgająca do pasa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of mollusc etc.) muszla
(of tortoise) skorupa
(of egg, nut) skorupka.
2.
(outer walls of building, ship) szkielet.
3.
(explosive case, cartridge) łuska
(missile) pocisk.vt
1.
łuskać.
2.
(bombard) ostrzeliwać.~ cpds ~fire n ogień artyleryjski
(mollusc) : ~fish n skorupiaki
(crustacean) małże
~-shocked adj cierpiący na nerwicę frontową
(colloq) zszokowany

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skorupa, skorupka, łupina, powłoka, osłona, pancerz (skorupiaka) , muszla, szkielet (budynku) , konstrukcja, kadłub, pocisk artyleryjski
wyłuskiwać, łuskać, łuszczyć się, usuwać skorupę, wystrzeliwać, ostrzeliwać, strzelać
come/crawl/be brought out of one's ~ wyjść ze skorupy, przyłączyć się do innych
go/retire/crawl into one's ~ zamknąć się w sobie
~ out for sth wybulić za coś, zapłacić

(skr. od) she will, she shall

Nowoczesny słownik angielsko-polski

powłoka systemowa

koncha

kadłub 

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. skorupa, muszla 2. poszycie kadłuba, powłoka, osłona

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

skorupa f, łupina f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

skorupa mięczaka itp., łupina orzecha itp

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skorupa, łupina, muszla
nabój armatni
~pocisk
armour-piercing ~ pocisk ~przeciwpancerny
anti-tank ~ pocisk przeciwpancerny (przeciwczołgowy)
base ejection ~ pocisk z odrzucanym dnem
canister ~ szrapnel
chemical ~ pocisk chemiczny
concrete-piercing ~ pocisk przeciwbetonowy
high-explosive ~ pocisk burzący
high-explo-sive squash head ~ (skr. HESH) pocisk przeciwpancer-no-burzący z rozpłaszczającą się głowicą
gas ~ pocisk gazowy
incendiary ~ pocisk ~zapalający
illuminating ~ pocisk oświetlający
smoke ~ pocisk dymny
target indicating ~ pocisk wskaźnikowy
vt ostrzeliwać, bombardować

she will

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

Seln Nabój We found one gun and several shells (ZnaleYliomy jeden pistolet i kilkanaocie naboi) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRANATOWY

POWŁOKA

SKORUPA

ŁUPINA

ŁUSKA NABOJU

PANCERZ OWADA

GARDA

GRANAT

MUSZELKA

MAŁŻOWINA

NABÓJ

POZORY

OBŁUPAĆ

OBŁUSKAĆ

WYŁUPAĆ

WYŁUSKAĆ

NAŁUSKAĆ

WYŁUSZCZYĆ

WYKRUSZAĆ

OSTRZELAĆ

BOMBARDOWAĆ [WOJSK.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N skorupka
N muszla (mięczaka)
N szkielet (budynku)
N pocisk (artyleryjski)
N interfejs między użytkownikiem a systemem operacyjnym
V ostrzeliwać (np. miasto)
V łuskać (np. groch)

Wordnet angielsko-polski


1. (the exterior covering of a bird's egg)
skorupka
synonim: eggshell

2. (hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles)
pancerz: : synonim: carapace
synonim: cuticle
synonim: shield

3. (the hard usually fibrous outer layer of some fruits especially nuts)
łuska: :

4.
pancerz, skorupa: :

Słownik internautów

łuskać
muszla
nabój

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

muszla

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łuska

obierać

obłupywać

pancerz

pocisk

Skorupka

szkielet

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uzbr.,artyl. pocisk; tech. skorupa; zool. muszla
~, aircraft cannon - pocisk działka lotniczego
~, anti-aircraft - pocisk przeciwlotniczy
~, anti tank - pocisk przeciwpancerny
~, anti-tank hollow charge - kumulacyjny pocisk przeciwpancerny
~, armour-piercing - pocisk przeciwpancerny
~, artillery - pocisk artyleryjski
~, atomic - pocisk atomowy
~ back - żegl.,mar. osoba, która została poddana obrzędowi związanemu z przekroczeniem równika
~, band - muz. muszla koncertowa
~, blasting cap - artyl. pocisk ze spłonką
~, breech-loading - artyl. pocisk ładowany od tyłu
~, canon - pocisk armatni
~, common - UK pocisk wydłużony wypełniony materiałem wybuchowym
~, copper - artyl. łuska mosiężna
~, dud - niewybuch
~, Earth's - geol. skorupa ziemska
~, elongated - pocisk wydłużony
~, explosive - pocisk rozpryskowy
~ falling beyond the target - pocisk padający poza celem
~, field artillery - pocisk rakietowy artylerii polowej
~, fired - artyl. pocisk wystrzelony, pocisk odpalony
~, fixed - pocisk zespolony
~, flare - pocisk oświetlający
~, gas - pocisk gazowy
~, grenade - skorupa granatu
~, gun - pocisk armatni, pocisk działowy
~, high explosive - artyl. pocisk wypełniony silnym materiałem wybuchowym
~, hollow charge - pocisk kumulacyjny, pocisk o działaniu kumulacyjnym
~, illuminating - pocisk świetlny, pocisk oświetlający
~, incendiary - pocisk zapalający, bomba zapalająca
~, lead coated - pocisk z koszulką ołowiową
~, long-range - pocisk dalekiego zasięgu
~, mine - skorupa miny
~, mortar - pocisk moździerzowy, nabój moździerzowy
~, muzzle-loading - pocisk ładowany od przodu
~, napalm - pocisk napalmowy
~, naval - pocisk artylerii morskiej
~, powder-filled - pocisk prochowy
~, propaganda - pocisk agitacyjny, pocisk propagandowy
~, ranging - pocisk naprowadzający
~, ricocheting - pocisk rykoszetujący
~, rocket - pocisk rakietowy
~, semi armour piercing - pocisk przeciwbetonowy
~, smoke - pocisk dymny
~, splinterable - pocisk rozpryskowy
~, squash head - pocisk kumulacyjny
~, streamlined - pocisk o kształcie opływowym
~, studded - hist.artyl. pocisk nabijany bolcami
~, tightening - pocisk ściśle dopasowany do przewodu lufy
~, tracer - pocisk smugowy
~, unexploded - niewybuch
~, whistling - pocisk gwiżdżący

Słownik środowiska angielsko-polski

łupina f, skorupa f

Słownik techniczny angielsko-polski

1. skorupa f, łupina f, muszla f
2. powłoka f
3. powłoka f, warstwa f (elektronowa)
4. pocisk m (artyleryjski)
5. rozprysk metalu (wada wlewka), łuska f (wada walcownicza)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Plants and organisms that make shells, coral, think of it as a building block.
Organizmy, które produkują muszle, korale, traktują go jak element budulcowy.

TED

And she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
I wejdzie do ula, znajdzie pusty klaster na miód, zwymiotuje, i macie miód.

TED

Dividing NGOs into friends and foes, shell emphasised the need to "work with [and] sway 'middle of the road' activists".

www.guardian.co.uk

One suggested tactic to counter these organisations was to "challenge [the] basis on which they continue their campaign against shell in order to make it more difficult for them to sustain it".

www.guardian.co.uk

Secret internal company documents from the oil giant shell show that in the immediate aftermath of the execution of the Nigerian activist and writer Ken Saro-Wiwa it adopted a PR strategy of cosying up to key BBC editors and singling out NGOs that it hoped to "sway".

www.guardian.co.uk

Investors have raised the issue at shell and BP shareholder meetings; some shareholders are worried about the long-term profitability of tar sands, pointing to the very high operating costs.

www.guardian.co.uk

The buzz of drills and whine of cranes fill the air as scores of workers in yellow hard hats scuttle around the concrete shell of a building which, even in its unfinished state, dominates the working-class Cologne district of Ehrenfeld.

www.guardian.co.uk

Only I was there, when the shell hit the house.
Byłam tu tylko ja, kiedy uderzył pocisk.

That kind of shell you don't have to pay much attention to.
Na ten rodzaj moździerzy nie musicie zwracać za wiele uwagi.

Under the shell, she could be okay. You know her better than me.
Pod skorupą, może jest ok, znasz ją lepiej ode mnie.

If this wasn't moving, you might think it was a shell or a rock.
Jeśli to by się nie poruszyło, mógłbyś pomyśleć że to muszla lub kamień.

I can hear the ocean outside, just like in your shell.
Za oknem szumi morze. Dokładnie jak w twojej muszli, tylko głośniej.

I have a shell the size of a fist in my head.
Mam w głowie muszle wielkości pięści.

A medical team heard the shell coming in. Apparently, he did, too.
Odział medyczny usłyszał nadlatujący pocisk - najwidoczniej on również

The issue of eggs in shell is quite visible and clear.
Problem jaj w skorupkach jest dość wyraźnie widoczny i jasny.

My mom made the shell out of cardboard and green felt.
Mama zrobiła skorupę z kartonu i zielonego filcu.

Now, we need to fill that empty shell with something.
Teraz, trzeba coś umieścić w tej pustej skorupie.

Boy, what a soft shell I'm turning out to be.
Chłopie, okazuje się, że jestem całkiem miękka skorupą.

If a shell lands on them, we'd all be gone.
Jeśli trafi w to pocisk, wszyscy zginiemy.

Now it's nothing more than a thin shell between the buildings and the water.
Teraz jest już tylko cienka przesłona między budynkami i wodą.

I could've just brought back the shell, but nobody bothered to tell me that.
Mogłem po prostu przynieść skorupkę, ale nikt mi nie powiedział tego...

If the car doesn't stop, shoot a shell at its engine.
Jeśli się nie zatrzyma, strzelać w silnik.

Not even our generals are mad enough to shell their own men.
Nawet nasi generałowie nie są tak szaleni żeby ostrzeliwać własnych ludzi.

But the turtle was smart. Then developed a hard shell.
Ale żółwik był sprytny i wyhodował sobie twardą skorupę.

The shell of my best friend almost killed me.
Pozostałość mojej najlepszej przyjaciółki prawie mnie zabiła.

It appears to have a hardened shell on its back.
Wygląda na to, że na grzbiecie ma jakąś twardą skorupę.

Like that second shell casing we still can't find and probably never will?
Jak druga łuska, której dotąd nie znaleźliśmy i pewnie nigdy nie znajdziemy?

I will not live my life in this shell.
Nie będę żył w tej skórze.

What if the void on the napkin is from the shell?
Co jeśli pusty obszar na serwetce powstał od łupiny?

Oh, is there like a big shell or something?
Oh, to jest jak wielka muszelka albo coś takiego ?

I don't know what you're up to, but my entire shell is tingling.
Nie wiem co zamierzasz, ale cała moja skorupa drży. I wiesz co?

The Bureau keeps a shell from every weapon it issues.
Biuro zachowuje łuski ze wszystkich spraw z bronią.

Greenpeace and Shell have nothing in common when they act as lobbyists.
Działając jako lobbyści, Greenpeace i Shell nie mają ze sobą nic wspólnego.

On my command, put a shell right through the porthole.
Na moim rozkazie , poprawia powłoki przez iluminator .

Never judge a computer by its shell, my dear.
Nigdy nie osądzaj komputera po obudowie, moja droga. - Hasło?

That means I gotta shell out an extra $30 for a cab.
Co znaczy, że muszę wysupłać 30 dolców na taksówkę.

Who is going to see me in this giant clam shell?
Kto mnie tu dojrzy w tej gigantycznej muszli?

And this is similar to the powder I found in our shell casing.
A to jest podobne do prochu, który znalazłam na naszej łusce.

There's even places in my shell I haven't been.
Są nawet miejscaw mojej skorupce, do których bałem się wejść.

Two of the shell casings have his prints on them.
Dwie z gilz mają jego druki na nich.

Gina says they might be looking for workers at South Shell.
Gina mówi, że mogą szukać pracowników w South Shell.

We have to shell out eighty bucks to fix that door.
Musimy wywalić z 80 dolców żeby naprawić te drzwi.

This place was always a building to me -- an empty Shell.
To miejsce zawsze było dla mnie budynkiem, pustą skorupą.

So what the governor got was an empty shell.
Więc naczelnik dostał pustą skorupę.

I've been up and down the line all day and there's no shell damage.
Cały dzień obchodziłem linię i nie ma żadnych zniszczeń od ostrzału.

Ten of them from a shell company owned by Frampton.
Dziesięć z nich od przedsiębiorstw należących do Framptona.

What is the sunflower shell in relationship to the napkin?
Jaka była odległość między łupiną słonecznika a serwetką?

She erased Eric's memory, turned him into a walking shell.
Wykasowała pamięć Erika i zamieniła go w chodzącą skorupę.

What kind of poison corrodes the best in us, leaving only the shell?
Co za trucizna niszczy w nas to, co najlepsze, pozostawiając pustą skorupę?

The first shell from the U-boat did for the radio shack.
Niestety. Pierwszy pocisk z u-bota trafił w budę z radiem.

Uh, have you begun to think about a shell?
Podziwiamy cię. Zacząłeś już myśleć o osłonie?

Guided me from the shadows, returning life to faded shell.
Wyprowadziła mnie z cienia, przywracając życie do pustej skorupy.

I'm sure she'll be delighted to shell out and pimp our ride.
Jestem pewna, że z przyjemnością wybuli kasę i odpicuje nam brykę.

And now Elaine won't have to shell out for herpes medication.
A Elaine nie będzie musiała wybulić za maść na opryszczkę.

There's 10,000 shell holes around here, and everybody's gotta come diving into this one.
Tu wokół jest 10.000 dziur a każdymusi wpadać do tej jednej.

Raymond left us this shell, It's all we have to remember him by, really,
Raymond zostawił nam tą muszlę. Tylko to nam po nim zostało.

Unfortunately, the Albertini proposal has turned this important section into yet another empty shell.
Niestety wniosek pana posła Albertiniego zamienił ten ważny rozdział w pustosłowie.