Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mamona, forsa, szmal;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) forsa, szmal

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kasa, forsa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIENIĄDZE

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

3. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

money) - dolar

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
Rodzice zdroworozsądkowo uznali: "10 szekli za spóźnienie po dziecko?

TED

And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.
I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

Jesus Army

So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
A tak Dawid dał Ornanowi za on plac sześć syklów złota dobrej wagi.

Jesus Army

And the weight of the nails was fifty shekels of gold.
Gwoździe też ważyły pięćdziesiąt syklów złota, także i sale powlekł złotem.

Jesus Army

one golden spoon of ten [shekels], full of incense;
Kadzielnica jedna, z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;

Jesus Army

The 10 shekels (Â?1.

www.guardian.co.uk

All foreign coins have to be exchanged for shekels.
Wszystkie obce waluty musz byж wymienione na sykle.

Sorry, Nev. I told you already, I don't deal in shekels.
Przepraszam, Nev. ja mówiony ciebie już, nie prowadzę shekels.

Five shekels for them all
Za pięć syklów oddam je całe

shekels. -Give me! What size are they?
Dawaj! - Jaki rozmiar? - Nie wiem.