Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda czosnek askaloński, cebula szalotka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C szalotka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cebula szalotka

Nowoczesny słownik języka angielskiego

szalotka (bot.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szczypior

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZALOTKA

Wordnet angielsko-polski


1. (type of onion plant producing small clustered mild-flavored bulbs used as seasoning)
czosnek askaloński, szalotka, cebula szalotka
synonim: eschalot
synonim: multiplier onion
synonim: Allium cepa aggregatum
synonim: Allium ascalonicum

2. (small mild-flavored onion-like or garlic-like clustered bulbs used for seasoning)
szalotka: :