Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika serwomechanizm;

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SERWOMECHANIZM

Wordnet angielsko-polski

(control system that converts a small mechanical motion into one requiring much greater power
may include a negative feedback system)
serwomechanizm
synonim: servo
synonim: servosystem