Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czucie, poczucie, uczucie, doznanie, odczucie, wrażenie; sensacja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(feeling) uczucie
to lose all ~ tracić zmysły.
2.
(exciting event
excitement) sensacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

doznanie, odczucie, wrażenie, sensacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

furora

czucie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

czucie n, odczucie n, wrażenie f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

czucie, odczucie, wrażenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s uczucie, wrażenie
sensacja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n uczucie, wrażenie
sensacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UCZUCIE

POCZUCIE

WRAŻENIE

REWELACJA

BOMBA

Wordnet angielsko-polski


1. (an unelaborated elementary awareness of stimulation
"a sensation of touch")
czucie, odczuwanie
synonim: esthesis
synonim: aesthesis
synonim: sense experience
synonim: sense impression
synonim: sense datum

2. (a state of widespread public excitement and interest
"the news caused a sensation")
sensacja: :

3. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Słownik internautów

sensacja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odczucie
odczuwanie
sensacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

doznanie

ewenement

odczucie

reakcja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uczucie; odczucie
~, heat - odczucie ciepła

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Their importance blends into the sensationalized drama of prime time TV.
Ich znaczenie wstapia się w wyreżyserowany dramat telewizji w godzinach szczytu.

TED

Chapman, who was one of 10 Russian agents to be deported from the US in July, became a tabloid sensation after sultry pictures of her were published in newspapers around the world.

www.guardian.co.uk

Larsson's books have become a publishing sensation since his death in 2004: over 40m copies have been sold worldwide.

www.guardian.co.uk

The atmosphere will be so thin and featureless that, at first, he'll feel the sensation of being completely still.

www.guardian.co.uk

And nothing makes you so aware of that as the uncanny sensation of reading The Monkey's Paw on the iPad, one magic letting in the other.

www.guardian.co.uk

Sort of like the same sensation you get after sex.
Te same wrażenia jakie się odczuwa po seksie.

Do you have any sensation in your left arm at all?
Czy teraz masz jakieś czucie w swojej lewej ręce?

I have the sensation that you walk me to avoid.
Gdzie się ukrywałeś, Jimmy? Miałem wrażenie, że mnie unikasz.

I, too, am feeling this new sensation of Earth weeping.
Ja też doświadczam tego nowego uczucia Ziemskiego płaczu.

Tell us, how does it feel to be the latest literary sensation?
Powiedz, jak się czujesz w roli najnowszej gwiazdy literatury.

I woke with the strange sensation of someone holding my hand.
Obudziłem się z dziwnym uczuciem że ktoś trzyma mnie za rękę.

Now, let me know when you feel a tingly sensation.
Proszę dać mi znać, gdy poczuje pani łaskotanie.

I've had little experience with emotion and can't articulate the sensation.
Mam małe doświadczenie z emocjami i nie mogę nazwać uczucia.

Wanted to see the boy who's become a sensation.
Chciałem zobaczyć chłopaka, który stał się taką sensacją.

But, you have to walk all day before you get that sensation.
Ale trzeba chodzić cały dzień, nim to uczucie nastąpi.

I just had the unpleasant sensation of hearing you referred to as my husband.
Właśnie miałam przykrość słyszeć, że podał się pan za mojego męża.

I just want to sell Sensation throughout the world.
Ja chcę sprzedać Sensation całemu światu.

For a moment I had the sensation he Was interested in my research.
Przez chwilę miałem wrażenie, że zainteresował się moim badaniem.

It must have been a unique sensation for you.
Czy było to dla ciebie wyjątkowe doświadczenie?

You see, I have precious little sensation in these smackeroonies.
Niewiele mam czucia w tych całuśnych ustach.

I'll give you the intense sensation of me skull-fucking your living brain.
Dam Ci intensywne uczucie mnie jebiacego przez czaszke Twój zyjacy mózg (??.

I had the sensation of... floating above my own body.
Po ataku obcych poczułem, że unoszę się nad własnym ciałem.

I assure you that morbid sensation gave me a certain pleasure.
Zapewniam was, że to niezdrowe uczucie dało mi pewną przyjemność.

But the parishioners felt a new sensation that day.
Ale w parafian wstąpiło tego dnia zupełnie nowe uczucie.

Memory is a very vivid and powerful sensation, Mary.
Pamięć to bardzo żywy i potężny zmysł, Mary.

You really think it would cause a sensation?
Naprawdę myślisz, że to wywoła taką sensację?

All these years, the sensation everyone's had that this place is haunted...
Przez te wszystkie lata wrażenie, które odnosił każdy, że to miejsce jest nawiedzone...

Given normal nerve ending sensation, It's extremely unlikely she didn't feel it.
Przy normalnych odczuciach nerwowych, jest bardzo nieprawdopodobne, by tego nie czuła.

You're gonna experience that sensation without giving in to it.
Doświadcz tego uczucia bez poddawania mu się.

Each sensation makes a note in his symphony.
Każde odczucie stawia nutę w jego symfonii.

Beside the fear, my most overwhelming sensation was one of betrayal...
Poza strachem, moim najbardziej przytłaczającym uczuciem było uczucie zdrady.

John, it's highly unlikely that you would regain sensation that quickly.
John, to wysoce nieprawdopodobne, że odzyskasz czucie tak szybko, więc po prostu...

Our aim in doing so is not to create a sensation or cause a scandal, but to expose the situation objectively and resolve any problems.
Naszym celem nie jest przy tym robienie sensacji czy wywoływanie skandalu, lecz obiektywne przedstawienie sytuacji i rozwiązywanie wszelkich problemów.

I've got a funny sensation in my toes.
Czuję dziwne mrowienie w palcach u nóg.

And to think that you can have that sensation whenever you want it.
I pomyśleć, że możesz mieć to doznanie, kiedy zechcesz.

She has sensation in the perianal area and sphincter contraction.
Ma czucie w okolicy okołoodbytowej i skurcze zwieracza.

The first Sensation was not white yet.
Pierwszy Sensation nie był jeszcze biały.

Desire can be a frightening and powerful sensation.
Pożądanie może być potężną i niszczącą siłą.

Sensation around the world, that's my ultimate dream.
Sensation dookoła świata, to moje największe marzenie.

I remember that day so well... every moment, every sensation.
Tak dokładnie pamiętam ten dzień, każdą chwilę, każde doznanie.

But yet, we get the sensation of somethinghappening.
Ale czujemy, że coś się dzieje.

Or he's lost sensation in some places.
A może stracił czucie w niektórych miejscach.

And this taste sensation took exactly how long(?.
A ta rozkosz dla zmysłów ile dokładnie zajęła?

How often are you getting this sensation?
To poważne. Jak często tak czujesz?

But I wanted to feel the sensation again...
Ale znów chciałem doznać tego uczucia...

That wasn't the first time... you felt that sensation, was it?
To nie był pierwszy raz... znasz już to uczucie prawda?

You're going to feel a tingling sensation in your hands... but don't panic.
Będziesz miał dziwne uczucie w ręku... tylko nie panikuj.

From afar you'll see me I'm a sensation.
Zobaczysz mnie z oddali. Jestem objawieniem!

But the sensation is diminished and dry.
Ale odczucie jest ograniczone i jałowe.

Can I introduce you to a titillating sensation?
Mogę zapoznać cię z podniecającym uczuciem?

Today, the cynicism of some EU leaders causes a sensation of disgust!
Cynizm niektórych unijnych liderów budzi dziś poczucie niesmaku!

The brain itself has no sensation.
Mózg sam w sobie nie odbiera wrażeń.

It is a shattering and beautiful sensation.
To jest wyczerpująca i piękne uczucie.

Each moment, a stab of pure undiluted sensation.
Każdy moment, dotyk czystego, nieskażonego wrażenia.

I don't want him to lose sensation right...
Nie chcę, żeby stracił czucie.