Wordnet angielsko-polski

(the act of dividing or partitioning
separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart)
rozbiór
synonim: division
synonim: partition
synonim: partitioning
synonim: segmentation
synonim: sectionalisation

Słownik techniczny angielsko-polski

podział na odcinki, sekcjonowanie n