Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) miasto portowe, miasto z portem morskim; port morski;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

port morski, miasto z portem morskim

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n port morski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n port morski

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

miasto portowe

Wordnet angielsko-polski

(a sheltered port where ships can take on or discharge cargo)
port morski
synonim: haven
synonim: harbor
synonim: harbour

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

port

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

port morski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the first place, the intervention quantity has to be raised for States that do not have seaports.
Po pierwsze, co się tyczy państw członkowskich, które nie posiadają portów morskich, należy zwiększyć ilość, która może zostać objęta interwencją.

statmt.org

Secondly, for the benefit of countries without seaports, calls for tender must be issued for the purpose of exports to third countries.
Po drugie, z myślą o państwach członkowskich nieposiadających portów morskich należy publikować zaproszenia do składania ofert dotyczące eksportu do krajów trzecich.

statmt.org

The setting for a key chapter in my book is the Cementiri del Sud-Ouest, where thousands of graves, tombstones, mausoleums and chapels are literally carved into the stark cliffs that loom above the vast industrial seaport opposite the south face of the little mountain called Montjuic.

www.guardian.co.uk

He's nearing the seaport of Brundusium.
Zbliża się do portu w Brundisium.

Wilmington's their last open seaport, therefore...
Wilmington to ich ostatni port.