Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna szew; łączenie, spoina, spaw; pęknięcie powierzchniowe, rysa; szczelina, szpara, wgłębienie; fuga; blizna; geologia pokład, żyła minerału, złoże;

(Verb) zszywać, łączyć; robić wgłębienia; pokryć bliznami;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C szew
to burst at the ~s rozpruwać się na szwach
(lit, fig) : to come apart at the ~s rozpadać się

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szew, rysa, spoina, blizna, (geolog.) pokład

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s szew, spoina, spaw, połączenie

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n szew
geol. żyła minerału, złoże
to fall apart at the seams - pękać w szwach, rozlatywać się

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZEW

BLIZNA

SPOINA

POKŁAD [GEOL.]

RĄBEK

ZSZYĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

szew
pokład

Wordnet angielsko-polski


1. (a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit
"he worked in the coal beds")
złoże
synonim: bed

2. (joint consisting of a line formed by joining two pieces)
szew: :

3. (a slight depression or fold in the smoothness of a surface
"his face has many lines"
"ironing gets rid of most wrinkles")
zmarszczka: : synonim: wrinkle
synonim: furrow
synonim: crease
synonim: crinkle
synonim: line

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

szew~, welding szew spawalniczy

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zszywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. szew
~ of the trousers - szew spodni
~, welding - szew spawalniczy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geol. złoże
~, coal - złoże węglowe
~, mineral złoże surowców mineralnych

Słownik techniczny angielsko-polski

1. szew m, rąbek m (połączenie blach na zakładkę)
2. pęknięcie powierzchniowe, rysa f
3. pokład m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There's no seams inside so you can sterilize it very easily.
Można go całkowicie otworzyć, jest wodoodporny.

TED

The dress would get really heavy, and eventually the seams would probably fall apart -- leaving me feeling rather naked.
Stała by się wyjątkowo ciężka, w końcu najprawdopodobniej by się rozpadła -- zostawiając mnie kompletnie nagą.

TED

She's looking at the seams.
Ogląda ją z każdej strony.

TED

It's bursting at the seams here a little bit.
Pękają w szwach.

TED

And so this object is constantly expanding and contracting to create a dynamic with people moving around it -- almost like it were trying to conceal a secret within its seams or something.
Ciągle powiększa się zmniejsza, reagując na ludzi dookoła, zupełnie jakby usiłował ukryć jakąś tajemnicę.

TED

Pike River has operated since 2008, mining a seam with 58.

www.guardian.co.uk

Collingwood is bowling his cutters, fast flat gentle off-spin with a run up, but with the ability to seam the ball a little as well as he beats Yousuf on the outside edge.

www.guardian.co.uk

School has also proved a rich seam for his fiction.

www.guardian.co.uk

A bit wide from Jimmy, a bit of swing and seam but not making the batsman play enough.

www.guardian.co.uk

We'il let out the seam and it will be fine.
Popuścimy trochę w szwie i będzie w sam raz.

You kind of hold it off center... middle finger on the seam.
Musisz trzymać piłkę trochę od środka... środkowy palec na szwie.

Put your hand down along this seam and fold it over...
Włóż rękę w dół wzdłuż ten szew i złożyć go ...

Stitch, thread, and seam, change from blue to red.
Ściegi, nici i szwy, zmieńcie się z niebieskich w czerwone.

And you could just find this little seam in the universe... and float through.
I mógłbyś tylko znaleźć ten mały szew we wrzechświecie... i popłynąć.

Oh, it's just a popped seam, easily repaired.
O, to tylko szew puścił, łatwo się naprawi.

Cloth has been... slit along the seam.
Materiał został... rozcięty wzdłuż szwu.