Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrupuł; odrobina;
without scruple - bez skrupułów;

(Verb) mieć skrupuły, wahać się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (usu pl) skrupuły
to have no ~s nie mieć żadnych skrupułów.vi mieć opory (to do sth przed zrobieniem czegoś)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skrupuł
drobnostka
vi mieć skrupuły, wahać się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zw. pl skrupuły
vi mieć skrupuły, wahać się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRUPUŁY

Wordnet angielsko-polski

(uneasiness about the fitness of an action)
opór, opory
synonim: qualm
synonim: misgiving

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skrupuł

wahać

wątpić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But he apparently has some scruples about making a fortune out of porn, and has promised to give a substantial chunk of his money away.

www.guardian.co.uk

My friend Lorraine Kirke and I had a label in New York called No scruples for a while, designing leather clothes.

www.guardian.co.uk

Let us be ruled by these Nietzschean strong souls, we cravenly feel, who are too busy living well to entertain cowardly moral scruples.

www.guardian.co.uk

If Anne will stay with you, my love, I have no scruple at all.
Gdyby Anne została z tobą kochanie, to bym się nie martwił. -Oczywiście.

Grain by grain, scruple by scruple.
Ziarnko po ziarnku, kropla po kropli.