Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zgrzytliwy;

(Noun) szuranie, skrobanie, zgrzytanie;
scrapings - (Noun) ślady, resztki; próbki;
scraping of sth - odrobina czegoś;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

chrobot

zgrzyt

Wordnet angielsko-polski


1. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
zgrzyt, zgrzytanie
synonim: scrape
synonim: scratch
synonim: scratching

2. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
skrecz, scratch: : synonim: scrape
synonim: scratch
synonim: scratching

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skrobanie

Słownik techniczny angielsko-polski

skrobanie n (obróbka wykończająca)