Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrobanie, szuranie, drapanie, zgrzyt; zadraśnięcie, obtarcie; sprzeczka, utarczka; trudne położenie, tarapaty;
be in a scrape - być w trudnej sytuacji finansowej, być w tarapatach;

(Verb) skrobnąć, skrobać, (za)drapać, (za)drasnąć, otrzeć, ocierać; (za)zgrzytać; (za)szurać, powłóczyć nogami; (wy)szorować, zeskrobać, zeskrobywać;
scrape through sth - przebrnąć przez coś; zdać / zdawać z trudnością;
scrape sth back - zebrać / zbierać do tyłu, zaczesać / zaczesywać do tyłu;
scrape against sth - uderzać o coś; ocierać się o coś; szurać po czymś;
scrape in sth - wcisnąć / wciskać się gdzieś, z trudem dostać się gdzieś;
scrape sth from sth - zdrapać, zdrapywać, (ze)skrobać, oskrobać, oskrobywać coś z czegoś;
scrape sth clean - (wy)szorować coś do czysta;
pinch and scrape - oszczędzać, zaciskać pasa; ledwo sobie radzić;
scrape up - (po)zbierać, zebrać do kupy;
scrape through - przeciskać się, przepychać się;
scrape along - dawać sobie z trudnością radę, ledwo wiązać koniec z końcem;
scrape home - minimalnie wygrać, wygrywać, wygrać, wygrywać o włos;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(action) zgrzytanie
(of pen) zgrzyt
(of foot) szuranie.
2.
(colloq, awkward predicament) tarapaty.vt
1.
(abrade) ścierać.
2.
(clean) czyścić
~ to one's shoes szorować buty.
3. to
~ one's feet wycierać nogi.
4. to
~ a living ledwo wiązać koniec z końcem.vi
1.
(rub) pocierać
her car ~d against a building jej samochód otarł się o budynek.
2.
(get through) docierać. Phrasal verbs: ~ to ~ along/~ by vi (get by) radzić sobie
~ to ~ off vt zeskrobywać
~ to ~ out vt wyskrobywać
~ to ~ through vi z trudem dawać sobie radę
~ to ~ together vt (money etc.) ciułać (pieniądze)
~ to ~ up vt ciułać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sth from/off sth) (sth away/off) zdrapywać (coś z czegoś) (ostrym narzędziem) , skrobać, zeskrobywać, oskrobywać
~ against ocierać (o coś), skrzypieć, szurać
oszczędzać, ciułać
be in a ~ być w trudnej sytuacji finansowej, być w tarapatach
bow and ~ zachowywać się w uniżony sposób
~ a living zarabiać z trudnością na życie
~ along dawać sobie z trudnością radę, przepychać się (przez życie)
~ through przeciskać się, zdawać z trudnością egzamin, przebrnąć
~ together/up zbierać, gromadzić z trudnością

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi skrobać, zeskrobywać
drapać
szurać, ocierać (się)
zgrzytać
to scrape a living - z trudem zarabiać na życie
to scrape away (off, out) - wyskrobać, zeskrobać
wykreślić
to scrape through - przebrnąć przez…
to scrape up (together) - uciułać (pieniądze)
n skrobanie, szuranie
zgrzyt
zadrapanie
trudne położenie, tarapaty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZURANIE

DRAŚNIĘCIE

KŁOPOT

TARAPATY

NASKROBAĆ

OSKROBAĆ

ZESKROBAĆ

DRAPAĆ

OCIERAĆ

SZURAĆ

CYKLINOWAĆ

CHROBOTAĆ

STRUGAĆ

CIUŁAĆ GROSZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V skrobać
V oskrobywać
V drasnąć się
V ledwo wiązać koniec z końcem
N skrobanie
N wpaść w tarapaty
V Phras prześliznąć się

Wordnet angielsko-polski


1. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
zgrzyt, zgrzytanie
synonim: scraping
synonim: scratch
synonim: scratching

2. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
skrecz, scratch: : synonim: scraping
synonim: scratch
synonim: scratching

3. (an abraded area where the skin is torn or worn off)
otarcie, starcie, obtarcie: : synonim: abrasion
synonim: scratch
synonim: excoriation

Słownik internautów

skrobać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biedować

drasnąć

oskrobywać

skrobanie

zadrapać

zdrapywać

zeskrobywać

Słownik techniczny angielsko-polski

skrobać, zgarniać, cyklinować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

but seemed scraped, bleached, and, with their plucked eyebrows, scarily masklike;
ale jakby wytartych, zbielałych, i, przez ich ogolone brwi, przerażających jak maski;

TED

But the future is not going to be the sky-scraping cities of New York, but this.
Bowiem przyszłość nie leży w drapaczach chmur w Nowym Jorku, ale tutaj.

TED

And he took him a potsherd to scrape himself therewith; and he sat among the ashes.
Tak, że wziął skorupę, aby się nią skrobał; i siedział w popiele.

Jesus Army

You can do a very simple test: scrape your cheek; send it off.
Możecie zrobić prosty test: zdrapcie trochę naskórka z policzków i wyślijcie do badania.

TED

Since the 18th century, liberal and a few conservative thinkers have believed that a sturdy and autonomous citizenry that does not need to bow, beg or scrape before its alleged superiors produces the strongest society.

www.guardian.co.uk

THE TWISTWhere to stop? Split them, scrape out the filling and beat it with butter then add any of the following: pork rillettes, grated cheddar, crumbled stilton, flaked salt beef, goose or duck fat, cr?¨me fra?®che, soured cream or simply more butter.

www.guardian.co.uk

She remembers her mother stealing her birthday money, selling the television, and even the Thanksgiving turkey a church had given them, to scrape together money to score a hit of coke.

www.guardian.co.uk

Exit polls had suggested Dilma Rousseff, a former leftwing rebel, might still scrape a narrow first-round victory despite falling away in the polls in recent weeks.

www.guardian.co.uk

I bet you could still scrape some of his off the floor.
Założę się, że nadal można znaleźć jego na podłodze.

Your best friend gets in a scrape with a girl and you're laughing?
Twój najlepszy przyjaciel wpada w tarapaty z dziewczyną, a ty się śmiejesz?

Did he scrape you here? –It was something on his clothing.
Podrapał cię tu? - Tak, to chyba było coś z jego ubrania.

You want to duck down there and scrape for samples, feel free.
Chcesz tam zanurkować i wyszukać próbki? Nie krępuj się.

I was just a bouncer, trying to scrape enough money through life.
Ja byłem tylko bramkarzem, który chciał wyskrobać trochę pieniędzy żeby przeżyć.

How many years will she be condemned to bow and scrape?
Ile lat będzie skazana na gięcie się w ukłonach?

You should give it a good scrape before you leave.
Powinnaś je porządnie zeskrobać zanim wyjdziesz. -Naprawdę mogę?

You make this or scrape it off the street?
Sam to robisz czy zbierasz z ulicy?

You better see if you can scrape up some wood.
Sprawdź czy uda ci się narąbać trochę drewna .

You could always scrape out the mackerel and just eat the bread.
Zawsze możesz wyskrobać makrelę i zjeść sam chleb.

You scrape your knee, or are you scared for a race?
Oskrobujesz twoje kolano, albo jesteś przestraszony dla wyścigu?

Well, he was trying to scrape up enough money... to buy another hardware store.
Dobrze, on próbował wyskrobać dość pieniędzy ... kupić inny sprzęt komputerowy.

This got me out of a bad scrape in Bangkok in '94.
Uratowały mnie z niezłych tarapatów w Bangkoku w '94.

I was never in but one real scrape in my life, feller.
Nigdy nie byłem w takim osaczeniu w całym moim życiu, panowie.

To scrape through life as a poor poet?
Przebrnąć przez życie, jako biedny poeta?

He used his fists for cash earning enough to scrape by
Zarabiał pieniądze używając do tego pięści, aby wiązać koniec z końcem.

I'm a sit here and scrape these shrimp.
Będę siedział i zeskrobywał krewetki!

Heit let you pull of it to you without a scrape.
Dlatego że tobie bóg pozwolił wyjść z tego bez zadrapania.

Whatever are you doing? I told you to wax her, not scrape her.
Cokolwiek robisz? które powiedziałem ci, by woskować ją, nie skrob jej.

Who wants to help scrape the grease off my...
Kto chce mi pomóc w zdrapywaniu tłuszczu z mojej...

The one who hires himself out to scrape elephant dung from the crops.
Tego, co najmuje się do czyszczenia zboża z łajna słoni.

If anyone can get us out of this scrape, it's ol' Berno.
Racja. Jeżeli ktoś może wyciągnąc nas z tej opresji to jest to tylko Berno.

Trouble is, I don't know if I can scrape up a protection suit.
Problem w tym, że nie wiem czy uda mi się skombinować kombinezon ochronny.

That everyone alive has to bow and scrape and lick your boots.
Że wszyscy mają ci się kłaniać i wylizywać ci buty. - Mój ojciec...

If we can get £5,000 from Gorley up front, we can scrape £16,000.
Jeśli dostaniemy od Gorley'a 5.000 z góry, możemy wyskrobać 16.000.

We all bow and scrape to them.
Wszyscy się hamujemy przed nimi.

You got to scrape where you can.
Musisz się wślizgnąć tam, gdzie możesz.

I want your beIlies to scrape the sagebrush.
Chcę żeby wasze brzuszki Przytarły się o ziemie.

Why don't you scrape them yourself?
Dlaczego ich sama nie oskrobiesz?

Evan's got a scrape, but Lieutenant Leeds patched him up.
Evan' ma małe otarcie, ale porucznik Leeds zajął się nim.

Finally, thank God, a friend said to me, Scrape 'em off, Claire.
W końcu, dzięki Bogu, znajomy powiedział mi: Rzuć to w diabły, Claire.

I'm gonna need a spatula to scrape off all the flesh and the organs.
Będę potrzebowała szpatułkę, żeby zdrapać całe ciało i organy.

Scrape off all this bird shit!
Powycieraj to całe ptasie gówno!

There's a scrape on her leg.
Zadrapania na nodze.

My Dad's left front door had scrape marks...
lewe przednie drzwi Mojego Taty miał oskrobać znaki...

Always getting into one scrape.
Zawsze pakujecie się w kłopoty.

You wanna scrape that off... and open it up.
To może być też coś co da się zdrapać... i otwórz to...

Martin Lawrence's current scrape with the law... could be evidence of Martin's mania.
Aktualne zadarcie Martin'a Lawrence'a z prawem... może być dowodem manii Martin'a.

You have to be a country with grandiose and aggressive style, and then Europe will bow and scrape to you.
Powinien być krajem zachowującym się agresywnie i jak mocarstwo, a wtedy Europa ukłoni się i przestraszy takiego kraju.

At the moment, the Greek Government is on the defensive; it is trying to scrape money together so that it can reduce its debt.
Obecnie rząd grecki jest w defensywie; stara się zebrać pieniądze, by obniżyć swój dług.

And losers like you Who scrape and beg and do whatever I say
Oraz nieudacznicy jak ty, którzy skamlają i robią, cokolwiek rozkażę.

Scrape up Wolfram and Hart's entrails off floor.
Zdrapywanie wnętrzności ludzi z Wolframa&Harta z podłogi.

Yea, just a little scrape
Tak, tylko mały scrape

Why did we need to scrape together the necessary amount from left-over money instead of everyone bearing the costs of investment as well as the profit?
Dlaczego musimy wspólnie wyciskać konieczną kwotę z resztek pieniędzy, zamiast tego, by wszyscy ponosili koszty inwestycji i wszyscy korzystali z zysku?

In addition to the mayonnaise... ...I see lettuce that somebodytried to scrape off here.
Dodatkowo, do tego majonezu... ...widzę tu sałatę, którą ktoś próbował stąd wyskrobać.

l`il scrape you off the floor.
Będę was zeskrobywał z podłogi.

Member States are interested in just one thing, which is how much money they can scrape back from the European budget, and that would be combated by a system of own resources.
Państwa członkowskie zainteresowane są tylko jednym, a mianowicie ile pieniędzy mogą odzyskać z budżetu Unii Europejskiej, a temu można zaradzić jedynie poprzez wprowadzenie systemu środków własnych.