Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda sassebi, topi;

Wordnet angielsko-polski

(a large South African antelope
considered the swiftest hoofed mammal)
topi, sassebi
synonim: topi
synonim: Damaliscus lunatus