Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) św. Mikołaj;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Święty Mikołaj

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. św. Mikołaj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

La Seu has been Barcelona's iconic cathedral since the dawn of European Christianity, and the remains of one of the city's patron saints, the teenage girl martyr santa Eul? lia (Laia is her local name), are interred in the crypt underneath the exquisite altar.

www.guardian.co.uk

Donato Vargas, an official in santa Maria de Tlahuitoltepec reached by a satellite telephone, had said as many as 300 homes were believed to buried, and residents who made it out early in the morning said they had no success digging out neighbours.

www.guardian.co.uk

Hundreds of people were believed to have been buried in the slide, which hit the town of santa Maria de Tlahuitoltepec early yesterday, but Mexico's interior minister, Francisco Blake, and the governor of Oaxaca, Ulises Ruiz, both said the slide was not the catastrophe first feared.

www.guardian.co.uk

La Ribera's main street, Passeig del Born, also has several chic boutiques, the Picasso Museum, another great Catalan Gothic church - santa Maria del Mar - and the vast Parc de la Ciutadella, where you can see Gaud?­ structures, fountains, a zoo, sculptures and monuments left there since the Universal Exhibition of 1888 - some would say the catalyst for modernism.

www.guardian.co.uk

You know what happened the last time he was Santa?
Wiesz co się stało kiedy ostatni raz był Mikołajem?

How could you ask him to be Santa without talking to me first?
Jak mogłaś poprosić jego, żeby był Mikołajem bez porozmawiania najpierw ze mną?

If you don't, give us a chance to get home before Santa.
A jeśli nie, to pozwól nam wrócić do domu przed Mikołajem.

Yes. santa comes more than once a year in my dreams.
Tak. Mikołaj dochodzi więcej niż raz roku w moich snach.

Santa needs us to believe, I can prove he's real.
Mikołaj potrzebuje byśmy uwierzyli, mogę dowieźć, że jest prawdziwy.

I have exactly one hour, before my first Santa gig.
Mam dokładnie godzinę do mojego występu.

For every kid who ever sat down on Santa's lap.
Dla dzieciaków? Dla tych, które siedziały na kolanach Mikołaja.

Meet me on the corner of santa monica and century west.
Spotkajmy się na rogu Santa Monica i Century West.

I can't be analyzed by somebody who, until recently, believed in Santa.
Nie chcę być analizowany przez kogoś, kto do niedawna wierzył w św.

I'm pretending to be Santa and also their various fathers.
Będę udawać świętego Mikołaja i ich ojca.

If not you go back to bed Santa does not come.
Cindy, jeśli... nie pójdziesz spać, Mikołaj nie przyjdzie.

Santa Eulália could be a very important step in this respect.
Santa Eulália może być w tej kwestii bardzo ważnym krokiem.

But if Santa's so fat, how did he get down the chimneys?
Ale jeśli Mikołaj jest taki gruby, to jak wślizguje się do kominków?

He's not like anyone else, he must be Santa.
Nie przypomina nikogo innego. Musi być Mikołajem.

Santa Anna can't go around and leave a fort along his lines of communication.
Santa Anna nie może go obejść i zostawić fort na swojej linii komunikacji.

I wrote Santa a letter every week that year.
Pisałam Mikołajowi listy każdego tygodnia tamtego roku.

You know, if Santa had a partner, he was probably monitoring that frequency.
Wiecie, jeśli Mikołaj miał wspólnika, to pewnie monitorował tę częstotliwość.

Moved to Santa Barbara three weeks ago to get away from the cold.
Przeprowadzłam się do Santa Barbara 3 tygodnie temu, żeby uciec od tego całego zimna.

Then why do you want me to drive to Santa Barbara to get them?
To dlaczego chcesz żebym jechała po nie do Santa Barbara?

Well, Hal has been our Santa for almost 25 years.
Cóż, Hal był naszym Mikołajem od prawie 25 lat.

To me, the meaning of Christmas has always been Santa.
Dla mnie prawdziwym sensem Świąt zawsze był Święty Mikołaj.

We only knew the Santa Cruz part of his plan.
Wszystko co wiemy toto, że Santa Cruz to część planu.

Santa uses reindeer to fly because that's how he has to get around.
Mikołaj używa reniferów do lotu ponieważ musi jakoś się poruszać.

So listen, are you guys going up to Santa Monica?
Wybieracię się może do Santa Monica?

All right, so someone else injected Santa with the propranolol.
Dobrze, więc ktoś inny zrobił Mikołajowi zastrzyk z propranololu.

You drove all the way to Santa Barbara for me?
Jechałeś taki kawał do Santa Barbara dla mnie?

No. We can still have the tree lighting without Santa.
Wciąż możemy mieć zapalanie lampek na choince bez Mikołaja.

I think it's a long way to Santa Fe and back.
Do Santa Fe i z powrotem to szmat drogi.

I'm going to a museum in Santa Fe, not like you need to know.
Jadę do muzeum w Sante Fe, choć i tak nie musisz wiedzieć.

Oh, you mean that Santa guy that you're scared of?
Masz na myśli tego, którego się wystraszyłaś?

Three copies to them and two up to Santa Barbara.
Trzy kopie dla nich a dwie wyślesz do Santa Barbara.

No wolf ever made it all the way up to Santa's Fell.
Żaden wilk kiedykolwiek nie zrobił tego wszystka droga, aż do Świętego Mikołaja Spadła.

That's why he did the first crime in Santa Cruz.
Dlatego najpierw zrobił to w Santa Cruz.

Now, they're 13 miles up the road in Santa Ana.
Przecież oni są 13 mil drogą na Santa Ana.

Santa Anna tore that document up personally, did he not?
Santa Anna podarł dokument osobiście.

It was always her dream to live in Santa Cruz.
Zawsze chciała mieszkać w Santa Cruz.

You know the difference between that Santa Claus and me?
Znacie różnicę pomiędzy tym Świętym Mikołajem a mną?

Why don't you try writing a letter to Santa Claus?
Dlaczego nie spróbujesz pisać list do Mikołaja?

I mean, what was so bad about Charlie believing in Santa?
Mam na myśli, że co w tym złego że, Charlie wierzy w Mikołaja?

Santa, I'm giving you the biggest Christmas gift of all.
Mikołaju, dam ci największy prezent gwiazdkowy ze wszystkich. Siebie!

Sara may have bought a bus ticket in santa fe.
Sara mogła zakupić bilet na autobus w Santa Fe.

That dorky kid from the squad is getting his picture taken with Santa.
Ten głupi dzieciak z robi sobie zdjęcie z Mikołajem.

I heard that man say there was no Santa Claus.
Usłyszałem jak ten człowiek mówi, że nie ma Świętego Mikołaja.

So the mood is set for all of Santa Monica.
Czyli nastrój nastawiony na Santa Monica.

Do you really believe that this man is Santa Claus?
Czy naprawdę pan wierzy, że ten człowiek jest Świętym Mikołajem?

How fast can the two of you get to Santa Cecilia?
Jak szybko możecie być w Santa Cecilia?

Someone took his comforter out when Santa turned up.
Ktoś zabrał mu smoczek, kiedy przyszedł Mikołaj.

Santa is going to find out who is naughty or nice.
Mikołaj będzie sprawdzał kto był grzeczny a kto nie.

Santa is real, and he needs our help.
Mikołaj jest rzeczywisty. I potrzebuje naszej pomocy.