Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia ruten;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ruten m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ruten, Ru

Wordnet angielsko-polski

(a rare polyvalent metallic element of the platinum group
it is found associated with platinum)
ruten, Ru
synonim: Ru
synonim: atomic number 44

Duży słownik chemiczny

ruten

Słownik środowiska angielsko-polski

ruten m chem.