Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna różyczka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (med) różyczka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

różyczka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

różyczka f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RÓŻYCZKA (CHOROBA)

Wordnet angielsko-polski

(a contagious viral disease that is a milder form of measles lasting three or four days
can be damaging to a fetus during the first trimester)
różyczka
synonim: German measles
synonim: three-day measles
synonim: epidemic roseola