Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rotunda, okrąglak;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rotunda

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rotunda

Nowoczesny słownik języka angielskiego

rotunda, budynek w kształcie okręgu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKRĄGLAK

Wordnet angielsko-polski


1. (a large circular room)
rotunda


2. (a building having a circular plan and a dome)
rotunda, okrąglak: :

3.
rotunda: : synonim: Rotunda

Słownik techniczny angielsko-polski

rotunda f