Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) romski, cygański;

(Noun) Rom, Romka; lingwistyka język romani;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(Gypsy) Rom, Cygan.
2.
(language) cygański.adj romski, cygański

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Romowie, Cyganie
Romów, cygański

Nowoczesny słownik angielsko-polski

romski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n Rom, Romka
język romani
adj romski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CYGAN

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cygański

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples.
Dnia 13 maja, tłum złożony z około 60 osób podpalił pięć obozowisk romskich w Neapolu przy pomocy koktajli Mołotowa.

statmt.org

The situation for Romany women is even more difficult, and they suffer discrimination on two counts.
Sytuacja kobiet pochodzenia romskiego jest jeszcze trudniejsza, ponieważ są one atakowane z dwóch frontów równocześnie.

statmt.org

In my opinion, Commissioner, there should be no Romany camps in Italy, or for that matter in Romania or in any other country of the European Union.
W mojej opinii, panie komisarzu, we Włoszech nie powinno być obozów romskich, podobnie zresztą, jak w Rumunii i w innych krajach Unii Europejskiej.

statmt.org

Perhaps Mr Veltroni and Mr Bassolino know more about blame, especially when it comes to the squalor in illegal Romany camps.
Być może pan poseł Veltroni i pan poseł Bassolino wiedzą więcej na temat winy, zwłaszcza, gdy chodzi o nędzę panującą w nielegalnych obozowiskach romskich.

statmt.org

I would like to express myself in response to the anti-Romany pogroms which took place in Naples on 13 May this year and the subsequent developments in Italy.
Chciałabym wypowiedzieć się w kwestii pogromów skierowanych przeciwko Romom, które miały miejsce 13 maja bieżącego roku w Neapolu, oraz działań podjętych następnie we Włoszech.

statmt.org

The situation for Romany women is even more difficult, and they suffer discrimination on two counts.
Sytuacja kobiet pochodzenia romskiego jest jeszcze trudniejsza, ponieważ są one atakowane z dwóch frontów równocześnie.

Discrimination against the Romany people would have been an important problem to address, as would the protection of personal privacy.
Dyskryminacja Romów byłaby ważnym problemem, jakim należy się zająć, tak samo jak ochrona prywatności.

The pogroms in the Romany areas of Italy show how urgently we need a genuine, comprehensive political solution.
Pogromy w zamieszkanych przez Romów częściach Włoch wskazują, jak bardzo pilnie potrzebujemy dobrego, całościowego rozwiązania politycznego.

I'm sure Mr. Shellington's admiration of the Romany race is purely artistic.
Jestem pewna, że zachwyt pana Shellington'a ma podłoże czysto artystyczne.

On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples.
Dnia 13 maja, tłum złożony z około 60 osób podpalił pięć obozowisk romskich w Neapolu przy pomocy koktajli Mołotowa.

This was followed by a round-up of Roma, instead of arresting those who set fire to the Romany camps in Italy.
Następnie przypuszczono atak na Romów, zamiast zaaresztować tych, którzy podpalili ich obozowiska we Włoszech.

Perhaps Mr Veltroni and Mr Bassolino know more about blame, especially when it comes to the squalor in illegal Romany camps.
Być może pan poseł Veltroni i pan poseł Bassolino wiedzą więcej na temat winy, zwłaszcza, gdy chodzi o nędzę panującą w nielegalnych obozowiskach romskich.

Nonetheless, in Latvia, primary education is dispensed by the state and local government in eight minority languages, some of which, such as Romany and Estonian, are very small.
Niemniej, kształcenie podstawowe na Łotwie odbywa się w 8 językach mniejszości, a niektórymi z nich, np. romskim czy estońskim, posługuje się bardzo mała grupa ludzi.

In my opinion, Commissioner, there should be no Romany camps in Italy, or for that matter in Romania or in any other country of the European Union.
W mojej opinii, panie komisarzu, we Włoszech nie powinno być obozów romskich, podobnie zresztą, jak w Rumunii i w innych krajach Unii Europejskiej.