Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda karaluch; przyroda płoć, płotka; skręt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (cock~) karaluch

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

płoć, płotka

Nowoczesny słownik języka angielskiego

karaluch, płoć, skręt (z trawki)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

płotka

płotka (ryba)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PŁOĆ [ZOOL.]

PŁOTKA [ZOOL.]

WOBŁA

WCIĘCIE [MAR.]

KARALUCH

Wordnet angielsko-polski


1. (any of numerous chiefly nocturnal insects
some are domestic pests)
karaczan
synonim: cockroach

2. (European freshwater food fish having a greenish back)
płotka, płoć: : synonim: Rutilus rutilus

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

gliniarz, glina, blacharz, pałkownik, zomowiec, pies

brzydula, kaszalot, brzydal, potwór

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

płoć

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

zool. płoć
płotka

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wybrzuszenie żagla
2. grzebień rufowy
3. płoć f, płotka f
4. karaluch m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Where everything was displayed in poorly labeled roach-proof bins.
gdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.

TED

There's three of you and one of me, and you're running like roaches when the lights come on!
Jest was trzech, a ja jeden i uciekacie jak karaluchy od światła!

OpenSubtitles

I didn't want them to think you had an on to roach.
Nie chciałem, żeby oni myśleli że miałeś karalucha

You're cold because all the blood is running out of your body, Roach.
Zimno ci, bo cała krew odpływa ci z ciała, Roach.

Oh, good, 'cause I left my roach clip at home.
To dobrze bo zostawiłem linkę holowniczą w domu.

Although she still prefers it to that roach nest you live in.
Jednak wciąż woli to od tego legowiska, w którym żyjesz.

It has six legs, a hard exoskeleton, like a roach.
Miało sześć nóg, twardy egzo-szkielet, jak karaluch.

He went down to the roach coach to get his breakfast burrito.
Poszedł do baru na kółkach po burrito na śniadanie.

This drawing looks like a roach and it's sitting next to a watermelon.
Ten rysunek wygląda na karalucha, który siedzi obok melona.

A mouse on the bed and a roach underneath.
Na łóżku leży myszka a pod nim karaluch.

Yeah, the one who looks like a roach.
Tak, który wygląda jak karaluch.

You're raggedy as a roach, eat the holes out of doughnuts.
Jesteś paskudny jak karaluch, jesz środek z pączków wiedeńskich.

Dee: I told you about fuckin' with that roach coach.
Mówiłem ci coś o tym żarciu z karaluchami.

Gutman went off shift at 7:00. Beeline for the roach coach.
Gutman skończył zmianę o 7:00, poszedł prosto do budki z żarciem.

You were one of those roach kids?
Byłeś jednym z tych dzieci karaluchów?

If I'm needed, I'il be out at the roach coach.
Jeśli będę potrzebny, będę przy budce z jedzeniem.

The other guy, Roach, waited in the truck.
Drugi facet, Roach, czekał w samochodzie.

Or the perfect cylindrical quality of this roach turd.
Albo perfekcyjnie cylindryczną jakość tego odchodu karalucha.

This roach is still hot, smell it.
Ten skręt jest wciąż ciepły.

The school, the tapes, now sheriff Roach.
Szkoła, kasety, a teraz szeryf Roach.

Roach. What are we boosting tonight?
Karaluch. ...Czym się zajmowałeś dziś wieczorem?

Best watcher in the unit, Bill Roach is, I'll bet.
Najlepszy obserwator w jednostce, Bill Roach, założę się o to.

Which makes this roach jewelry.
Co czyni z karalucha biżuterię.

You're the company that insured that roach.
Ten karaluch był ubezpieczony w waszej firmie.

Whoa. That is a wipe out for Laguna A's Roach.
To jest koniec dla Roach z drużyny Laguna A.

This is my associate, Rodney Roach.
A to jest mój kumpel Rodney.

As soon as you're ready, Roach.
Proszę zaczynać jak tylko będzie pan gotów, Roach.

It's just a roach, Zook.
To jest po prostu karaluch.

Hey, Roach Motel.
Hej, Motel 'Karaluch'.

Joey the Roach, Frankie the Mug, Jimmy the Cracker--
Joey Karaluch, Frankie Frajer, Jimmy Petarda...