Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia ryżojad;

Wordnet angielsko-polski


1. (small finch-like Indonesian weaverbird that frequents rice fields)
ryżowiec siwy
synonim: Java sparrow
synonim: Java finch
synonim: Padda oryzivora

2. (migratory American songbird)
ryżojad: : synonim: bobolink
synonim: reedbird
synonim: Dolichonyx oryzivorus