Słownik audio-video Montevideo

radiotelefonia, radiokomunikacja foniczna

częstotliwość radiowa
zakres fal wysokiej częstotliwości
oznaczenie gniazda RF [antenowego]