Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) radża;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radża

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n radża

Wordnet angielsko-polski

(a prince or king in India)
radża
synonim: raja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The maharajah and his entourage had front row seats, and it felt more like a concert at Buckingham Palace than your average music festival.

www.guardian.co.uk

The former home of the Maharajah of Sirohi, this mansion of a townhouse is close to Civil Lines, in the thick of Old Delhi, but only two metro stops from Chandni Chowk (three from Connaught Circus).

www.guardian.co.uk

Her husband was a rajah and very influential.
Jej mąż był radżą, bardzo wpływowym.

Who was that white lass that we see with the Rajah? Eh?
Kim była ta biała kobieta, którą widziano u radży?