Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna radiolecznictwo, naświetlanie, radioterapia, leczenie promieniowaniem;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radioterapia, leczenie promieniowaniem

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n radioterapia, naświetlanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMIENIOLECZNICTWO

Wordnet angielsko-polski


1. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
napromieniowanie, napromienienie
synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

2. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
radioterapia, promieniolecznictwo: : synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. radioterapia