Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) blask, promienność; fizyka radiacja, zdolność promieniowania, zdolność emisyjna, gęstość powierzchniowa natężenia promieniowania, promieniowanie;
sun’s radiance - promieniowanie/promienie słoneczne;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C blask
promieniowanie
the sun's ~ promienie słoneczne

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

promieniowanie, radiacja, zdolność promieniowania, zdolność emisyjna, blask

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n promieniowanie
blask

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMIENISTOŚĆ

PROMIENNOŚĆ

BLASK

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being bright and sending out rays of light)
promienistość
synonim: radiancy
synonim: shine
synonim: effulgence
synonim: refulgence
synonim: refulgency

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jaśnieć

jasność

Słownik techniczny angielsko-polski

1. promieniowanie, radiacja f
2. zdolność promieniowania, zdolność emisyjna
3. gęstość powierzchniowa natężenia promieniowania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Alas, this policy has progressively lost its luminescence and radiance.
Jednak polityka ta stopniowo straciła swoją jasność i świetlistość.

statmt.org

I ask him straight away: how would it be were Picasso to join us for tea? "There was a radiance to Picasso - a warmth and inquisitiveness.

www.guardian.co.uk

I hope that my radiance isn't too much for you.
Mam nadzieję, że ten cały mój blask to nie za dużo dla ciebie.

Just gives me more motivation to enhance June's natural radiance.
To tylko daje mi większą motywację, by zwiększyć naturalny blask June.

And now let us brighten this night with our inner radiance.
A teraz pozwólmy sobie roświetlić tę noc, naszym wewnętrznym światłem.

I fell into her and awoke by the radiance she beamed.
Zaprzyjaźniłem się z nią i obudził mnie blask, który mi dała.

Alas, this policy has progressively lost its luminescence and radiance.
Jednak polityka ta stopniowo straciła swoją jasność i świetlistość.

That they shone forth with greater radiance.
By świeciły dalej z większym blaskiem.

where we will bask in the radiance of god's love.
Gdzie będziemy się wygrzewać w blasku bożej miłości.

Your radiance tonight renders me almost speechless.
Twój blask niemal odbiera mi mowę.

Your smile has spread radiance.
Twój uśmiech rozprzestrzenia blask.

when your radiance falls upon the earth and paints the dust until it glistens.
kiedy twoja jasność spada na ziemię... ..i maluje kurz aż wszystko lśni.

We bathe in your splendiferous radiance, your...
Kąpaliśmy się w twojej przewspaniałej światłości, wasza...