Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia Koran;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Koran

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. Koran

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We formed you, says the Quran, into tribes and nations so that you may know one another.
Uformowaliśmy was, mówi Koran, w plemiona i narody, żebyście mogli się znać między sobą.

TED

After all, it's the Quran which encourages us to do this: "We made you into nations and tribes so that you could learn from one another."
Sam Koran zaczęca nas do tego. ~~~ "Podzieliliśmy Was na narody i plemiona, byście mogli się od siebie uczyć."

TED

They prescribe life imprisonment for desecration of the Qur'an and the death sentence for derogatory remarks about Islam and the Prophet Mohammed.
Przewidują dożywotnią karę więzienia za zbezczeszczenie Koranu i karę śmierci za uwłaczające wypowiedzi na temat islamu i proroka Mahometa.

statmt.org

My father always urged me to read the Quran.
Ojciec zawsze zachęcał mnie do czytania Koranu.

You can teach Quran to my children.
Pan może uczyć moje dzieci Koranu.

Tell her what the Quran says.
Powiedz jej, co mówi Koran.

You want me to teach Quran.
Chce pan żebym uczył Koranu.