Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pikowany;

(Verb) szyć/zszywać, watować; szyć kołdry; pikować, przepikować/przepikowywać;

(Noun) kołdra; kapa, narzuta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kołdra
narzuta.vt pikować
watować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pikować
kołdra

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kołderka

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

kwIltn Kołdra There was a book on the quilt (Na kołdrze leżała jakaś książka) - John Mortimer (1988) Can I use a quilt for my baby? (Czy mogę nakrywać moje dziecko kołdrą?) - BBC News [program BBC-TV] (2001)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

kwIltn Dekoracyjna narzuta na 3ó?ko; kapa Amish quilts are much admired by collectors (Kapy Amiszów s1 wysoko cenione woród kolekcjonerów) - USA Today (1990)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. kołdra
vt pikować (kołdrę)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIKOWAĆ

PRZEPIKOWAĆ

PRZYPIKOWAĆ

WYPIKOWAĆ

WATOWAĆ

PODWATOWAĆ

WYWATOWAĆ

PRZESZYĆ

KOMPILOWAĆ

STEBNOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and stitched together)
kołdra
synonim: comforter
synonim: comfort
synonim: puff

Słownik internautów

kołdra

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.

statmt.org

In Europe, we have a patchwork quilt of economic policies.
W Europie mamy do czynienia z mozaiką polityk gospodarczych.

statmt.org

This entire Baltic policy is a patchwork quilt, both in terms of its finances and politically.
Cała polityka bałtycka przypomina raczej mozaikę, zarówno w kwestiach politycznych, jak i finansowych.

statmt.org

- Insulate the loft with blankets known as quilts.

www.guardian.co.uk

A few have patchwork quilts, decorated with their regimental insignia, a couple have teddy bears.

www.guardian.co.uk

In 2009, Giorgio Armani accused the couple of having copied from him a design for quilted trousers - a charge Dolce and Gabbana contemptuously dismissed.

www.guardian.co.uk

Oh, would you like a sweater or something, a quilt?
Chce Pani sweter albo coś innego, kołdrę?

Yeah. $2,500 later, a quilt with not a child I recognize.
Tak. $2,500 dolarów później, Narzutę z dzieckiem, którego nie poznaję.

In Europe, we have a patchwork quilt of economic policies.
W Europie mamy do czynienia z mozaiką polityk gospodarczych.

She's ruining your quilt, just like she ruined our marriage.
Niszczy kołdrę. Tak, jak zniszczyła nasze małżeństwo!

I'm going to buy us a new quilt.
Kupię nam nową kołdrę.

I don't want her name on my quilt.
Nie chcę jej imienia na mojej kołdrze.

Guys, Riggins went to get that quilt too remember.
Chłopaki, Riggins też poszedł po tej kolaż, pamiętacie?

Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.

He always brings back something for the quilt.
Zawsze przywozi coś do kołdry.

This entire Baltic policy is a patchwork quilt, both in terms of its finances and politically.
Cała polityka bałtycka przypomina raczej mozaikę, zarówno w kwestiach politycznych, jak i finansowych.

I came to give you this quilt.
Przyszłam dać wam tę kołdrę.

I remember waking up drooling on this quilt.
Pamiętam jak się budziłem, przeciągając pod tą kołdrą.

You're playin' for this here beautiful quilt made by Annie Welsh.
Następną grą, będzie... Zagramy teraz o piękną narzutę Wykonaną przez Annie Welch.

Ben and I are weaving our lives together, so I have woven this quilt.
Ben i ja utkaliśmy nasze życie, więc ja utkałam tę kołdrę.

And I really liked that unity quilt.
I naprawdę lubiłem tę kołdrę jedności.

The price is $200 per quilt.
Cena wynosi 200 dolarów za kołdrę.

She needs more than a quilt!
Potrzebuje więcej niż tylko kołdry!

Wow, you actually made a quilt gayer than the Quilt.
Wow, to rzeczywiście zrobił Gayer kołdra niż

Look, dear, the quilt that Aunt Carolyn gav e us, remember?
Zobacz kochanie, ciocia Carolyn nam to dała, pamiętasz?

But then again when Tomba went to get the quilt Riggins went with him.
Ale gdy Tomba poszedł po kolaż Riggins poszedł z nim.

It was a good quilt.
To była dobra kołdra.

Wrap the quilt around you.
Tak się zawinął w kołdrę.

It was an awesome quilt.
To była rewelacyjna kołdra!

A nice, home-made patchwork quilt.
Miła, domowa kołdra.

outliving those people that we love, I mean that... - that quilt.
przeżywanie tych ludzi których kochamy, mam na myśli... - ta wina.