Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia lotka, pióro, piórko; biologia dudka; biologia cewka; szpula; wrzeciono; technika tuleja; plektron; kostka; muzyka piszczałka, fujarka; spławik, pływak; kawałeczek kory cynamonowej; kolec;
quill pen - gęsie pióro, pióro do pisania;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (feather) gęsie pióro
(of porcupine) kolec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(gęsie) pióro do pisania, lotka (pióro ptaka) , kolec (jeża) , tuleja (mech.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kostka

szpula

gęsie pióro

dutka

piszczałka

fujarka

cewka

plektron

piórko

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lotka
gęsie pióro
kolec (jeża)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOTKA

PIÓRO GĘSIE

KOLEC

TULEJA

RURKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pióro (ptasie)
kolec

Wordnet angielsko-polski


1. (the hollow spine of a feather)
dudka
synonim: calamus
synonim: shaft

2. (any of the larger wing or tail feathers of a bird)
lotka: : synonim: flight feather
synonim: pinion
synonim: quill feather

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kołdra

pióro

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'd like to end, before going back to the Middle East, with a quote from one of the greatest Sheikhs to put quill to parchment.
Przed zakończeniem i powrotem na Bliski Wschód, chciałbym zacytować jednego z największych Szejków, tym samym stawiając kropkę nad i.

TED

- Tim Ross in the Daily Telegraph says a report from quilliam thinktank shows that some black and Asian people still encounter "outright racism" if they try to become parliamentary candidates.

www.guardian.co.uk

Then how long was it before you went over to Quill's and killed him?
Ile czasu upłynęło, zanim poszedł pan do Quilla i zabił go?

My quill was guided by your beauty, without you I could not have written.
Moje pióro podążało, za pani urodą bez pani nie mógłbym pisać.

Dad, a man named Quill has a gun belt like mine.
Tato, człowiek nazwiskiem Quill ma taki sam pas z bronią jak ja, twój?

It was the end of our second autumn with Quill
Właśnie kończyła się nasza druga jesień z Quill'em.

They used Cinderella to trap you with a magic quill.
Kopciuszek pomógł im uwięzić go za pomocą magicznego pióra.

And you didn't see Quill rape and beat your wife?
Nie widział pan, jak Quill gwałcił i bił pańską żonę?

I'd hate to bet my life on it, Quill.
Nie postawiłbym na to życia, Quill.

Quill got much praise Waiting quietly is an important job for a guide dog
Quill otrzymał dużo pochwał. Posłuszne czekanie jest ważnym zadaniem dla psa przewodnika.

It means I had an irresistible impulse to shoot Quill.
To znaczy, ze zastrzelenie Quilla bylo nieodpartym impulsem.

You seem to be forgetting: Barney Quill raped my wife.
Pan zdaje się zapominać, że Barney Quill zgwałcił moją żonę.

You blow it into the ear with a quill
Wdmuchujesz ją do ucha przy pomocy gęsiego pióra.

Are you sure he didn't say, I've killed Barney Quill?
Jest pani pewna, że nie powiedział: Zabiłem Barneya Quilla?

Do you know that Quill put the panties in the chute...
Wie pani na pewno, że Quill wrzucił je do zsypu,

Your loyalty to the dead Mr. Quill is very touching.
Pani lojalność wobec zmarłego jest wzruszająca.

I didn't know Barney Quill was your father.
Nie wiedziałem, że Barney Quill był pani ojcem.

Where were you when Barney Quill was killed?
Gdzie pan był, gdy zabito Barneya Quilla?

Did Barney Quill leave the bar that night?
Czy Barney Quill wyszedł z baru?

Look at him with his quill.
Spójrz na niego i to jego pióro.

When I get lost, Quill takes me home
Serio? Kiedy się zgubię, Quill prowadzi mnie do domu.

Dad got sick... and Quill had to leave us
To nie potrwa długo. Tata zachorował... i Quill musiał nas opuścić.

Quill's first step as a guide dog
Pierwsze kroki Quill'a jako psa przewodnika.

This was dad's first walk with Quill He was a bit shaky
To był pierwszy spacer taty z Quill'em. Nieco się trząsł.

It wasn't the quill. It was the ink.
To nie było pióro, tylko atrament.

Did you ever talk to Mr. Lodwick about Quill's death?
Czy rozmawiała pani z panem Lodwickiem o śmierci Quilla?

If you're so brilliant, Mr. Moliere, show us what your quill can do.
Jeśli jest pan tak błyskotliwy, panie Molier, proszę pokazać co potrafi pańskie pióro.

Quill, now I get it.
Quill, już rozumiem.

Quill's first night in our home
Pierwsza noc Quill'a w naszym domu.

The map is good, Quill.
Mapa jest dobra, Quill.

Quill can pose for pictures.
Quill umie pozować do zdjęć.

Father was a lumberjack named Barney Quill.
Ojcem byl drwal. Nazywal sie Barney Quill.

They toiled with a feather quill, Your Holiness.
Pracowały tylko z lotkami z piór, Wasza Świątobliwość.

It was about Barney Quill raping me.
Ze Barney Quill mnie zgwalcil.

God rot all quill suckers, heh?
Bóg obdarza łaska wszystkich frajerów.

This was Quill's second parting
To była jego druga przeprowadzka.

Was Barney Quill a wolf?
Barney Quill był taki?

That was Quill sneezing
A to był kichający Quill.

The undergarments that Barney Quill tore off:
Bielizna, którą podarł Barney Quill.

Do you now believe Quill raped Mrs. Manion?
Teraz pani wierzy, ze Quill zgwalcil pania Manion?

Miss Pilant, were you Barney Quill's mistress?
Panno Pilant, była pani kochanką Quilla?

Great Kabai Sengh, I'm Quill, a loyal follower and soldier.
Wielki Kabai Sengh, Jestem Quill, lojalny poddany i żołnierz.

Barney Quill was conscious of Mrs. Manion because he was playing pinball with her.
Barney zwrócił uwagę na panią Manion, bo grał z nią w bilard.

Why Lt. Manion shot Barney Quill?
Dlaczego por. Manion zabil Barneya Quilla?

We're gonna administer Barney Quill's estate.
Będziemy zarządzać nieruchomością Barneya Quilla.

Only direct, simple action against Barney Quill... ...would relieve this unbearable tension.
Tylko bezpośrednie, proste działanie przeciw Barneyowi Quillowi... mogło ulżyć temu nieznośnemu napięciu.

And I remember Quill's face behind the bar... ...but I don't remember anything else.
I pamietam twarz Quilla za barem, ale nie pamietam nic wiecej.