Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czwórka; matematyka kwaternion; geologia czwartorzęd;

(Adjective) geologia czwartorzędowy; chemia czteroskładnikowy; matematyka czwórkowy; czwarty;

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Czteroskładnikowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCZWÓRNY

CZWARTORZĘDOWY

Wordnet angielsko-polski

(coming next after the third and just before the fifth in position or time or degree or magnitude
"the quaternary period of geologic time extends from the end of the tertiary period to the present")
czwarty
synonim: fourth
synonim: 4th

(the cardinal number that is the sum of three and one)
czwórka
synonim: four
synonim: 4
synonim: IV
synonim: tetrad
synonim: quatern
synonim: quaternion
synonim: quaternity
synonim: quartet
synonim: quadruplet
synonim: foursome
synonim: Little Joe

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czwórkowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geol. czwartorzęd
adj. czwartorzędowy