Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ćwierć;
quartern-loaf - kulinaria bochenek czterofuntowy;

Wordnet angielsko-polski

(one of four equal parts
"a quarter of a pound")
ćwiartka, ćwierć, 1/4, jedna czwarta, czwarta część
synonim: one-fourth
synonim: fourth
synonim: one-quarter
synonim: quarter
synonim: fourth part
synonim: twenty-five percent