Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna ropa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (med) ropa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ropa (med.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ropa (np. podczas zakażenia)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ropa f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. ropa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROPA [MED.]

Wordnet angielsko-polski

(a fluid product of inflammation)
ropa
synonim: purulence
synonim: suppuration
synonim: ichor
synonim: sanies
synonim: festering

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. ropa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Ropa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. ropa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Don't those rivers of pus cramp their style? Many sufferers show no symptoms.

www.guardian.co.uk

"Both the chief of defence staff and pus [permanent under secretary] are here longer than they needed to be," Fox told the paper.

www.guardian.co.uk

Overworked nurse Kim Wilde, played with unblinking stoicism by Jo Brand, is still mired in pus and bureaucracy - her first task in the new series is dealing with a tramp's burst perianal abscess.

www.guardian.co.uk

But you said you'd help us, with the Shakespeare and the pus.
Ale powiedziałeś, że nam pomożesz z Shakespearem i ropą.

Tomorrow the pus will run and you'll have a fever.
Jutro dostaniesz zakażenia i będziesz miał gorączkę.

They're just pus, which would explain why they weren't there yesterday.
Tylko ropnie. Wyjaśniałoby to, dlaczego nie było ich wczoraj.

This is a business, not a home for irresponsible pus brains!
To jest biznes! A nie schronisko dla nieodpowiedzialnych półgłówków.

And her face is one enormous bag of pus!
I jej twarz jest jedną ogromną torbą ropy!

I remember I had green pus coming out of my ear once.
Kiedyś z ucha leciała mi zielona ropa.

It's very swollen and now pus is coming out.
Jest bardzo opuchnięta i wypływa z niej ropa.

They keep stinging you until you're bloated and full of pus.
Kłują dopóki nie jesteś wzdęty i pełen ropy.

Their skin grafts would ooze black pus sometimes weeks later.
Ich przeszczepy skóry wydzielały czarną ropę, czasami tygodnie później.

One night blood and pus trickled down my cheek.
Pewnej nocy po moim policzku zaczęła płynąć krew i ropa.

I'll go study up on pus... and leave you girls to your quiz.
Więc pouczę się o ropie... I zostawię was z waszym quizem.

Lies ooze from your mouth like pus from a dead horse.
Kłamstwo wypływa z twych ust niczym ropa z końskiego ścierwa.

Walking out of his house, he spotted a bloody, pus covered...
Zaraz po wyjściu z domu dostrzegł krwawe i pokryte ropą

I think it's pus from a fungus.
Sądzę, że to ropa z grzyba.

Pus coming out of your willie.
Zacznie ci się sączyć ropa z małego.

Ladies and gentlemen, we have pus.
Panie i panowie oto ropa.

Pus had formed under the thread.
Pod nitką zabrała się ropa.

Just some pus and hair.
Tylko ropa i sierść.

White sauce looks like pus.
Biała kiełbasa wygląda jak ropa.

And it wasn't even pus.
To nie była nawet ropa.

That basket smells like old pus.
Ten koszt śmierdzi jak stara picz.

It's pus from your mother's monkey.
To ropa z twojej matki.

It's anaerobic, so there's no pus.
To beztlenowe, więc nie ma ropy.

Well, Kentucky was bloated and full of pus because she was sabotaging Betty's Bees.
Cóż, Kentucky była wzdęta i pełna ropy, bo sabotowała Pszczółki Betty.