Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda dynia; słoneczko, skarbie, koteczek;
pumpkin pie - kulinaria placek/ciasto z dynią, placek nadziewany dynią;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C dynia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dynia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bot. dynia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. dynia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DYNIOWY

Wordnet angielsko-polski


1. (usually large pulpy deep-yellow round fruit of the squash family maturing in late summer or early autumn)
dynia, bania


2. (a coarse vine widely cultivated for its large pulpy round orange fruit with firm orange skin and numerous seeds
subspecies of Cucurbita pepo include the summer squashes and a few autumn squashes)
dynia zwyczajna: : synonim: pumpkin vine
synonim: autumn pumpkin
synonim: Cucurbita pepo

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. dynia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kabaczek

Słownik środowiska angielsko-polski

dynia f bot.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Put the pumpkin wedges, onions and garlic in a large roasting tin.

www.guardian.co.uk

And sprinkle with a few pumpkin and/or sunflower seeds, if you like.

www.guardian.co.uk

About 650g leftover roast pumpkin (see recipe above)2-3 leftover roast onions700ml-1 litre chicken stock, made from the roast chicken carcassA few gratings of nutmegLeftover roast chicken (optional)3 tbsp groundnut oil.

www.guardian.co.uk

I have three bottles of water with me, and I sneaked a few pumpkin seeds into my rucksack, but today, on my final day, I have to return to base camp, in the Basque village of Saint-Martin-d'Arrossa outside Biarritz, and I'm wondering how I'm going to find the energy to dismantle my tent, let alone trek five hilly kilometres back to meet my fellow questers.

www.guardian.co.uk

Just in time to watch you turn back into a pumpkin.
W samą porę by zobaczyć, jak się zmieniasz w dynię.

Because of my hair, I have to be a pumpkin.
Mam kręcone włosy, więc kazali mi się przebrać za dynię.

Well, I think you look like a very pretty pumpkin.
Sądzę, że wyglądasz jak bardzo ładna dynia.

I actually got my hand stuck in a pumpkin once.
Raz w dyni utkwiła mi ręka. Naprawdę?

Pumpkin, would I take you in there if it wasn't safe?
Pumpkin, czy wziąłbym ciebie tam gdyby było niebezpiecznie?

Junior and I just went to pick up a pumpkin.
Junior i ja tylko wstąpiliśmy po dynię.

How do they even fit a pumpkin in those little cups?
Jak oni mieszczą tą dynię w tych małych filiżankach?

It shouldn't be too hard, driving around in that pumpkin.
Nie powinno być to zbyt trudne.

Can you hold this pumpkin in front of my head to obscure their shot?
Potrzymasz tę dynię na wysokości mojej głowy, by nie zrobili mi zdjęcia?

Wow. How did you fit a pumpkin in this little cup?
Jak udaje ci się zmieścić dynię do takiej małej filiżanki?

Like my first date with Stephen, when he gave me that pumpkin.
Jak moja pierwsza randka ze Stephenem, gdy dał mi dynię.

You mean my book club, standing around the pumpkin soup that I made?
Masz na myśli mój klub książki, stojący wokół zupy dyniowej którą gotowaliśmy?

You've been staring at that pumpkin for like, five seconds.
Gapisz się na tę dynię od jakichś pięciu sekund.

Poor pumpkin, her debut and everybody will be staring at you.
To debiut Dyni, a wszyscy będą patrzeć na ciebie.

If so, can you turn a pumpkin into a chariot?
Jeśli tak, to możesz zamienić dynię w powóz?

And just when does your chariot turn back into a pumpkin?
A dokładniej, kiedy twój rydwan zmieni się w dynię?

When the clock strikes 12, my car turns into a pumpkin.
Kiedy zegar wybija dwunastą, mój samochód zamienia się w dynię.

But I will still make the best damn pumpkin outfit ever.
Ale wciąż zrobię najlepszy cholerny kostium dyni w historii.

So she takes her pumpkin carriage and goes back to the castle.
Sprawdzałem ten rachunek miesiąc temu i było na nim prawie 200,000.

That was an irresistible thing, to be given a pumpkin on your first date.
To coś nieodpartego, dać komuś dynię na pierwszej randce.

Doesn't that sound good? - We have great pumpkin pie.
To brzmi nieźle. -.. ciasto z dyni.

Well, I'm sure she'd love to carve a pumpkin with you.
Jestem pewna, że z przyjemnością będzie drylować z tobą dynię.

I wouldn't get too close to that pumpkin if I were you.
Na twoim miejscu nie zbliżałbym się do tej dyni.

So let's try and clear this up, okay, pumpkin? what hurts more?
Więc spróbujmy jeszcze raz i wyjaśnijmy to, dobrze, kochaniutki? Co boli bardziej?

I made him his own individual sweet potato stuffed pumpkin.
Zrobiłam mu słodkie ziemniaki z dynią.

With your hair like that you look more like a pumpkin than ever.
Dlaczego twoje włosy tak wyglądają? Przypominasz dynię bardziej niż kiedykolwiek.

Get her home before this low-rider turns back into a pumpkin.
I odstawić ją do domu zanim ten samochód zamieni się... z powrotem w dynie.

I guess it's time that I turned into a pumpkin.
Myślę, że już czas bym zmieniła się w księżniczkę.

Did I mention that we to roast the pumpkin seeds?
Wspominałam, że zrobiłam nasiona dyni?

I would give you my pumpkin if she weren't already tied to Hatsumomo.
Naprawdę. Dałabym ci moją Dynie, gdyby nie była już zobligowana wobec Hatsumomo.

I really don't want to be the pumpkin, Ted.
Naprawdę nie chcę być dynią, Ted.

Didn't Nick do this to you at pumpkin fest our sophomore year?
Nick nie zrobił tego dla ciebie na Pumpkin Fest na drugim roku?

No, it's a large pumpkin with a pathetic moustache drawn on it.
A wtedy oni odkrzykną nie, to duża dynia z nieudolnie domalowanymi wąsami.

Oh, pumpkin, I never get in an elevator alone.
Kochaniutka, ja nigdy sama nie wsiadam do windy.

If Desmond finds you, he'll turn us all into pumpkin guts.
Jak Desmond cię znajdzie, zamieni nas w pestki dyni.

You mean when he was fine and serving pumpkin pie to his grandkids?
Masz na myśli, kiedy czuł się dobrze i serwował wnukom placek dyniowy?

No, we only had one pumpkin, and we just chunk it.
Nie, mieliśmy tylko jedną dynie, i opowieść.

Next time, it'll be your face, not this pumpkin.
Następnym razem to będzie twoja głowa nie dynia

I bet he's hungry as a pumpkin by now.
Założę się, że jest głodny jak wilk.

What do you mean he's not a pumpkin?
Jak to, on nie jest dynią?

The car does not turn into a pumpkin.
Żeby samochód nie zmienił się w dynię.

I love the smell of mutating pumpkin guts in the evening.
Kocham zapach zmutowanych dyniowych wnętrzności w godzinach wieczornych.

Did you find him covertly hiding from the inside a pumpkin patch?
Znalazłaś go ukrywającego się przed w kawałku dyni?

Is that the bottom of a white pumpkin?
Czy to jest dno białego dyni?

Pumpkin and Gourd would have been much more appropriate.
Dynia i arbuz, byłyby chyba bardziej odpowiednie.

Pumpkin, how could you do this to me?
Kochanie, jak mogłaś zrobić mi coś takiego?

You don't have to hurry - you won't turn into a pumpkin.
Nie ma potrzeby się spieszyć. Nie zmienię się w dynię.

Yeah, it's like a little pumpkin pie, but a bagel.
To jak małe ciasto z dyni, tyle że to obwarzanek.

You better get back to the castle, princess, before you turn into a pumpkin!
Lepiej wracaj do pałacu, księżniczko zanim z powrotem zamienisz się w dynię!

Once, Cam and his friends tried to slingshot a pumpkin across a football field.
Raz, Cam i jego przyjaciele próbowali wystrzelic z procy pole footballowe.