Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zadyszany, zasapany; spuchnięty; bufiasty;
puffed up - spuchnięty; nadęty;
puffed out - zadyszany, bez tchu, zasapany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spuchnięty, zadyszany
~ out zadyszany, bez tchu, zasapany
~ up spuchnięty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BUFIASTY

Wordnet angielsko-polski

(gathered for protruding fullness
"puff sleeves")
bufiasty, pufiasty
synonim: puff

Słownik techniczny angielsko-polski

wydęty, nadęty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now some are puffed up, as though I were not coming to you.
Ale tak się niektórzy nadęli, jakobym nie miał przyjść do was.

Jesus Army

Love suffereth long, [and] is kind; love envieth not; love vaunteth not itself, is not puffed up,
Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest; miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się;

Jesus Army

Behold, his soul is puffed up, it is not upright in him; but the righteous shall live by his faith.
Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie.

Jesus Army

And ye are puffed up, and did not rather mourn, that he that had done this deed might be taken away from among you.
A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił.

Jesus Army

But I will come to you shortly, if the Lord will; and I will know, not the word of them that are puffed up, but the power.
Lecz przyjdę rychło do was, jeźli Pan będzie chciał, i poznam nie mowę tych nadętych, ale moc.

Jesus Army

They are tanned and oiled, puffed and paraded.

www.guardian.co.uk

I couldn't smoke cigarettes because that would attract male attention, so I watched while the men puffed prodigiously into the night air and desired nothing more than to be male for a day.

www.guardian.co.uk

" Brydon looks suddenly puffed up with victory.

www.guardian.co.uk

Look at you, all puffed up and mighty, thinking you're the new Big Bad.
Patrzcie no jaka nadęta i dostojna, myślisz, że jesteś nowym Złym w okolicy.

Her skin was all puffed up.
Jej skóra była cała opuchnięta.

Tomato juice, puffed rice, sardines, tomato juice.
Sok pomidorowy, dmuchany ryż, sardynki, sok pomidorowy.

His face green, his eyes puffed shut... ...his hands livid.
Twarz miał zieloną, wypukłe, zamknięte oczy... sine ręce.