Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zaciągnięcie się, sztach; wydech, sapnięcie, krótki oddech; przesadna reklama, przesadne pochwały, przechwałki; rozdęcie, obrzęk; kok; kapa; pyknięcie, dmuchnięcie; puszek do nakładania pudru; podmuch; obłok, obłoczek, kłąb; pedał, gej; laurka; bufa, bufka; kulinaria ptyś;
give me a puff - daj sztacha, daj się sztachnąć;
jam puff - kulinaria ptyś z konfiturami;
get one’s puff back - złapać oddech;
out of puff - bez tchu, wypompowany, zadyszany;
puff pastry - kulinaria ciasto francuskie;
have a puff - pyknąć sobie;

(Verb) sapać, dyszeć ciężko; robić przesadną reklamę, przesadnie chwalić, zachwalać; kurzyć papierosa|fajkę, pykać fajkę; zaciągnąć/zaciągać się; wydmuchiwać, wypuszczać; buchnąć/buchać; wydąć/wydymać, nadąć/nadymać; nadmuchać/nadmuchiwać; nastroszyć; rozpływać się nad, cmokać z zachwytu nad;
puff on - palić, pykać, zaciągać się;
puff up - puchnąć; nadmuchiwać, nadymać; nastroszyć; nadąć się jak paw, być dumnym jak paw;
be puffed up with pride - puchnąć z dumy, napełniać dumą;
puff along - poruszać się/jechać posapując; poruszać się wypuszczając kłęby, poruszać się sapiąc i dysząc;
puff out - nadymać, wydymać; nastroszyć; wydmuchiwać, (wy)puszczać, dmuchać; wypinać;
puff sb up - wbijać kogoś w dumę;
puff away - zdmuchnąć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of air or wind) podmuch
(of smoke) obłoczek, kłąb.
2.
(of smoke, steam etc.) zaciągnięcie się.
3.
(breath) oddech.
4.
(cake) ptyś.vt (smoke) zaciągać się.vi
1.
(come out in ~s) wydobywać się.
2. he
~ed away at his pipe pykał fajkę.
3.
(breathe quickly) dyszeć, sapać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wydmuchiwać, wypuszczać (kłęby dymu) , zaciągać się (dymem bez wdychania go) , pykać, dyszeć ciężko, sapać
dmuchnięcie, podmuch, wydmuch, zaciągnięcie się (papierosem bez wdychania) , pyknięcie, puszek (do pudru) , rurka z kremem, gej
~ along poruszać się wypuszczając kłęby (dymu/pary), poruszać się sapiąc i dysząc
~ out nadymać, wydymać
~ sth out zdmuchnąć coś
~ up puchnąć
be out of ~ być bez tchu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zaciągnięcie się

bufka

bufa

pedał

obłoczek

obłok

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

podmuch m, dmuchnięcie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

podmuch odgłos oddechowy, dmuchnięcie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi dmuchać
pykać
sapać
s podmuch

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi zaciągać się, pykać (at (on) a pipe - fajkę)
sapać
(także to puff up - puchnąć, nadymać się
n podmuch
pyknięcie, zaciągnięcie się
sapnięcie
kłąb (dymu)
puszek (do nakładania pudru)
puff pastry - ciasto francuskie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PTYSIOWY

PODMUCH

CHUCH

DMUCHNIĘCIE

KŁĄB DYMU

ODDECH

BUFA U RĘKAWA

PUSZEK DO PUDRU

PTYŚ [KULIN.]

PRZESADNA REKLAMA

DMUCHAĆ

CHUCHAĆ

ZASAPAĆ

DYM: WYPUSZCZAĆ DYM Z PAPIEROSA

FUKAĆ

PYKAĆ Z FAJKI

NAKURZYĆ

PRZECHWALAĆ

PRZEREKLAMOWAĆ

REKLAMOWAĆ PRZESADNIE

PUDROWAĆ PUSZKIEM TWARZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V pociągać
V sapać
N pociągnięcie
N sapnięcie
N kłębek
V Phras wydymać
N Comp ciasto francuskie

Wordnet angielsko-polski

(gathered for protruding fullness
"puff sleeves")
bufiasty, pufiasty
synonim: puffed


1. (bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and stitched together)
kołdra
synonim: quilt
synonim: comforter
synonim: comfort

2. (thick cushion used as a seat)
puf: : synonim: ottoman
synonim: pouf
synonim: pouffe
synonim: hassock

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a flattering article in the press about a cli-ent or a product - pochlebny artykuł w prasie na temat klienta lub produktu
The whole article was just a puff piece for their new pro-ducts.

Słownik audio-video Montevideo

pochlebna recenzja
hałaśliwa/nierzeczowa reklama

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ćmić

dyszeć

kłąb

nadęty

powiew

ptyś

pykać

sapać

sapnięcie

szumny

Słownik techniczny angielsko-polski

pikofarad m, farad m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Governments in post-conflict situation often respond by puffing up the civil service.
Rządy w sytuacjach po konflikcie często reagują rozdymając służbę cywilną.

TED

Where are all the cockerels that puff themselves up and threaten the Irish and the Czechs?
Gdzie są te wszystkie puszące się koguciki, które grożą Irlandczykom i Czechom?

statmt.org

This is her just puffing out, you know, snorting out in disgust.
To jest rodzaj jej wzdychania, no wiecie, prychała by okazać swoje oburzenie.

TED

Don't rent the outfit, you'll smell like a dusty attic), a link to the video for "Empire State of Mind", and quantities of puff for her forthcoming fragrance J'ADR! (geddit?), which will be exclusively available online at yoox.

www.guardian.co.uk

"And after that her star has continued to ascend and disappeared into a puff of celestial smoke, and we've never heard from her again.

www.guardian.co.uk

Divers use plastic bottles to puff poisonous clouds at target species, stunning them and damaging the coral habitat.

www.guardian.co.uk

London Fashion Week is a puff of smoke.

www.guardian.co.uk

Are you sure it didn't seem like a puff piece?
jesteś pewny to nie wydawało się jak kawałek dmuchnięcia?

So how'd you end up writing puff pieces for the local news?
Więc jak skończyłaś pisząc przereklamowane kawałki dla lokalnych wiadomości?

I've no need of a white horse to puff me, by God.
Na Boga, nie musi mi aż tak kadzić.

I'm leaving a little bit of puff and some mushrooms.
Zostawię trochę trawy i parę grzybów.

It's in the back, but you could blow this place down with one puff.
Jest z tyłu, ale mógłbyś zmieść to miejsce jednym dmuchnięciem.

I wish there could have been a puff of smoke or something.
Żałuje, że nie ma tu kłębów dymu czy czegoś tam.

Ladies and gentlemen, the last puff has a bad taste.
Panie i panowie! Nasze ostatnie posunięcia nie są w porządku.

Unfurl it and a big puff of light comes out.
Rozwijałbyś ją i pojawiałby się wielki snop światła

With a puff of straight hairs like a little explosion?
A włosy na niej są wyprostowane jak po małej eksplozji?

What's a guy gotta do to get a buff and puff?
Co musi zrobić facet by mieć polerowanie i mycie?

Puff made a name for hisself when he went to Howard.
Puff wyrobił sobie ksywę gdy uczęszczał do Howard.

Who knows the words to puff, the magic dragon?
Kto zna słowa Puff, the magic dragon?

Dawn is approaching and it has to puff it's way back, to deeper waters.
Nadchodzi świt i musi puścić się w drogę powrotną do głębszych wód.

My wife is opening her painted jaws and slipping a cream puff into them.
To jest moja żona. Otwiera usta i wkłada do nich ciastko.

Trixie, can I have a puff of your cigarette?
Trixie, mogę się zaciągnąć twoim papierosem?

Or, I'm going to huff and puff, and blow your house down.
Albo będę dmuchał i chuchał, aż zdmuchnę wasz dom!

And puff... all at once your suitcase isn't heavy anymore.
I puf - twoja walizka już nie jest ciężka.

Puff The magic dragon is in the house.
Magiczny smok jest w domu.

They just think I'm a stupid puff anyway.
Oni i tak myślą, że jestem głupi i nadęty.

I mean, maybe just half a puff.
To znaczy, może zaledwie pół ciastka.

It takes all day to say Puff? Oh!
Bo mu dnia nie starcza, by powiedzieć Puff?

I don't want to puff it alone.
Nie chcę go spalić samemu.

I'm not one of these cream puff, sit-behind-the-desk private dicks.
Nie jestem jednym z tych detektywów-gryzipiórków.

Tighter, or it won't puff out as it should
Mocniej, albo się nie ułoży jak powinno.

They puff smoke, dissolve, leaving nothing but irritation.
One puszczją dym, rozchodzą się, tylko pozostawiając podrażnienie.

With all due respect, Puff, dreams ain't paying the bills, G.
Z całym szacunkiem, Puff, ale sny nie pokryjš rachunków, G.

My whole face could puff up.
Cała twarz może mi spuchnąć.

It's an article, Stein, not a puff piece.
To jest artykuł, Stein, a nie pean.

Even Puff Daddy wears a suit to court.
Nawet Puff Daddy zakłada garniak jak idzie do sądu.

Don't puff smoke In my face.
Nie buchaj mi dymem w twarz.

That he's dead or a puff?
Że nie żyje, czy że był pedałem?

And a powder puff for me!
I puder dla mnie!

I had a sweet little mongrel dog named Puff when I was a girl.
Mój dzień? Cóż... Kiedy byłam małą dziewczynką miałam słodkiego szczeniaczka, wabiącego się Puff.

Where are all the cockerels that puff themselves up and threaten the Irish and the Czechs?
Gdzie są te wszystkie puszące się koguciki, które grożą Irlandczykom i Czechom?

My first puff of cigarette.
Mój pierwszy papieros.

Puff, why don't you order first?
Puff, ty zamów pierwszy.

And after this, we can sing a couple choruses of Puff the Magic Dragon.
I po tym, możemy pośpiewać kilka wersów podmuch magicznego smoka

Puff... What happened to you is as much my fault as Nathan`s.
Puff, to co ci się przydarzyło to tak samo moja wina.

C'mon, I only want some puff.
Pokaż się, chcę tylko jednego bucha.

You're no cream puff yourself, dearie.
Sama nie jesteś kruszynką moja droga.

You're doing very nicely, Puff.
Bardzo dobrze, Puff.

Puff, the Magic Dragon Living by the tree
Puff- magiczny smok, mieszka przy drzewie...

Puff the Magic Dragon is sad?
Puff magiczny smok jest smutne?

It seemed every falling leaf was a bandit, every puff of wind...was a ghost.
Każdy spadający liść wydawał się bandytą. każdy podmuch wiatru... duchem.

If it ain't Rice Puff Daddy.
Czy to nie jest Ryżowy Puff Daddy.

You know I'm not gonna do a P.R. Puff piece, right?
Wiesz, że jestem nie gonna zrobić P.R. część dmuchnięcia, właściwa? Tylko robi historię.

Our boys in uniform call it Uncle Gazpacho or Puff the Magic Dragon.
Wojskowi nazywają go Wujkiem Gazpacho lub Magicznym Smokiem.

I am Puff Smokey Smoke.
Jestem Pykający Dymcio Dymek .

licking their boots, or spitting poison at them like some Benzedrine puff adder.
liżąc ich buty, albo plujesz jadem, jak jakaś żmija afrykańska.