Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

adoption
postępowanie o przysposobienie: adoption proceedings

Wordnet polsko-angielski

(a legal proceeding that creates a parent-child relation between persons not related by blood
the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents (including the right to inherit) )
adoption
synonim: adopcja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

preparation, training

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr preparation
training, adaptation
prawn. adoption

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

adoption~ rozwiązać - to dissolve an adoptive relationship

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

training

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adjustment

adoption