Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria druciany kosz/patelnia do prażenia kukurydzy; zatrzask; pistolet; amfa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klamerka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zatrzask

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'pÁp@(też popper fastening) n Zatrzask Velcro and popper fastenings are much better (Zapięcia na rzepy i zatrzaski są duże lepsze) - Student University College London (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. pot. zatrzask (przy ubraniu)

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

lekoman

spluwa, gnat (pistolet)

puszka piwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

patelnia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's always, as Karl Popper put it, theory-laden.
Zawsze jest to, jak ujął to Karl Popper, uzbrojona teoria.

TED

And that's boring, but is it as boring as having to use a condom every time you have sex, no matter how drunk you are, no matter how many poppers you've taken, whatever?
A to uciążliwe. ~~~ Ale czy tak uciążliwe jak konieczność użycia prezerwatywy za każdym razem gdy uprawiasz seks, bez względu jak pijany jesteś, ile łyknąłeś pigułek, itp.

TED

Where are you going to take me this time, Popper?
Dokąd mnie zabierzesz tym razem, Popper?

Of course there was a problem with the popcorn popper.
Oczywiście był problem z maszyną do popcornu.

Mr. Popper, what is my policy on ringing phones in the classroom?
Panie Popper, co mówiłem na temat dzwoniących telefonów w klasie?

That was ed popper from my old church.
To był Ed z mojej starej parafii.

You've got some interesting ideas about animal care, Mr. Popper.
Mam pan ciekawe poglądy na temat opieki nad zwierzętami.

Mr. Popper and his equally crazy family believe that these penguins love him.
Rany Julek. Pan Popper i jego zwariowana rodzinka wierzą, że te pingwiny je kochają.

And True Popper King said he'd show up if you're man enough to compete.
I Prawdziwego Poppera Króla powiedział, że pojawiają się jeśli jesteś człowiekiem na tyle konkurować.

Mr. Popper, sorry to waste your time, but I've changed my mind.
Panie Popper, przykro mi, że stracił pan czas, ale zmieniłem zdanie. Nie sprzedaję.

You'd have been better off staying with Ruth Popper.
Lepiej byś zrobił zostając z Ruth Popper.

Mr Popper, you won't make a fool of me!
Panie Popper, nie będzie pan robił ze mnie durnia!

We're competing to determine who's the biggest Slop Popper fan.
Mamy konkurencyjne w celu określenia Kto jest największym Wentylator Popper pomyje.

Mr Popper, is your client ready for sentencing?
Panie Popper, czy pański klient jest gotowy na odczytanie wyroku?

You have a very unusual name, Mr. Popper.
Ma pan bardzo nietypowe nazwisko, panie Popper.

All right, True popper King, it's on.
Wszystko w porządku, Prawdziwa Popper King, to na.

You are in serious trouble, Mr. Popper.
Jest pan w poważnych tarapatach, Panie Popper.

Mr. Popper, the refrigerator has no insides!
Panie Popper, w tej lodówce nic w środku nie ma!

You are a complicated man, Mr. Popper.
Jest pan skomplikowany, panie Popper.

It's always, as Karl Popper put it, theory-laden.
Zawsze jest to, jak ujął to Karl Popper, uzbrojonateoria.

What kind of Slop Popper did Walter Cronkite have in his lap?
Jakie Slop Popper zrobił Walter Cronkite mieć na kolanach?

True Popper King!
Prawdziwy król Popper!

I tried to warn you, Mr. Popper.
Starałem się pana ostrzec, Popper.

He specialises in it. Lew Popper.
Specjalizuje się w tym, Lew Popper.

Mr. Popper, late as usual.
Pan Popper jak zwykle się spóźnia.

I don't do drugs, Mr. Popper.
Nie używam narkotyków, panie Popper.

These aren't children, Mr. Popper. They're animals.
To nie są dzieci, panie Popper, tylko zwierzęta.

Nothing good, Mr. Popper.
Nic dobrego, panie Popper.

Peace, popper, Charlie, scourges, old Mr. Brownstone.
Peace, Popper, Charlie, Scourges, stary pan Brownstone.

Slop Popper creator, Miller N. Green?!
Twórca Popper pomyje, Miller N. Green?

Yes, well... ...you're barely passing my class as it is, Mr. Popper.
Tak, cóż... ...ledwo udaje się panu przechodzić do następnej klasy bez wybryków, Panie Popper.

Mr. Dvorak, drive Mr. Popper!
Panie Dvorak, proszę odwieźć pana Poppera!