Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rufówka, nadbudówka rufowa; psia kupa; odchody;
the poop - szczegółowe, najnowsze informacje;
get the poop - dostać cynk;

(Verb) marynistyka zalewać od rufy; męczyć, wykańczać; robić kupę;
poop out - (Phrasal Verb) zmęczyć się; przestać pracować, przestać funkcjonować; wychodzić z gry;
be pooped (out) - paść/padać ze zmęczenia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of ship) rufa, nadbudówka rufowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(żegl.) rufówka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

psia kupa

kupa

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

m rufówka, rufa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RUFA

PÓŁGŁÓWEK [SL.]

Wordnet angielsko-polski

(the rear part of a ship)
rufa
synonim: stern
synonim: after part
synonim: quarter
synonim: tail

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wiadomość, wieść, informacja

gówno (dosłownie)

osrać, obsrać, obesrać, nasrać naładować, narobić, nafajdać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

informacja

wiadomość

wieść

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. półpokład rufowy

Słownik techniczny angielsko-polski

rufówka f, nadbudówka rufowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Generally, they poop wherever they want to, but during their rut, they will defecate in perimeter areas.
Zwykle robią, gdzie chcą, ale w rui kałem oznaczają teren.

TED

When 20 families -- 100 people or so -- share a single latrine, a boy pooping on a garbage pile is perhaps no big thing.
Kiedy 20 rodzin – około 100 ludzi – ma do dyspozycji jedną latrynę, widok chłopca defekującego na górze śmieci nie powinien nikogo dziwić.

TED

"Is that right?" "No, I was just pooped," Karen said with an intense frown.

www.guardian.co.uk

Douglas walked up to her and said, I need to poop.
Douglas podszedł do niej i powiedział, że musi kupę.

If they find out you are human, they'll go bat poop!
Jeśli się dowiedzą że jesteś człowiekiem, będzie nietoperza kupa! Wyluzuj.

Poop will do that to you in three days?
Kupa może zrobić coś takiego w trzy dni?

Sorry to be a party poop, but Countryman will keep me here longer.
Przepraszam, że rujnuję wam imprezę, ale Wydział zatrzyma mnie tu na dłużej.

She even gave me back my fake dog poop.
Nawet mi oddała moją fałszywą psią kupę.

You kind of sing and dance like a zombie who has to poop.
A ty śpiewasz i tańczysz jak zombie, który musi zrobić kupę.

Yes! I've never been so excited to see poop.
Nigdy nie byłem taki podjarany widząc kupę.

What is it with pigeons and all their poop.
Szlag te gołębie i ich ciągłe gruchanie. Panie prezydencie, nie!

But, I did find out where Pedro likes to poop.
Ale teraz już wiem gdzie Pedro idzie do rufie.

Look, a rat riding on a piece of poop.
Spójrz, szczur jadący na kupie.

All he does is eat, sleep and poop.
Wszystko co robi to je, śpi i robi kupę.

You… Hurley— you say a word… polar bear poop.
A ty... Hurley. - Powiedz komuś jedno słowo...

Nicky, what did I say about the cat poop?
Nicky, co mówiłam o kociej kupie?

Oh, you need to go pee or poop?
Och, Chcesz siku, czy kupę?

Let me tell you what being patriotic really is, you scumbag poop.
Powiem ci, co to naprawdę znaczy być patriotą, ty szujo.

How the hell do you 'poop' the question?
Jak, do cholery, kupka się pytanie?

Because we were ankle deep in bunny poop.
Bo staliśmy po kostki w małych kupach?

Plus, I gotta poop, but I could stop anywhere for that.
No i muszę kupę, ale to mogę zrobić wszędzie.

I think you want to poop, Daisy.
Chyba chcesz zrobić kupę, Daisy.

Mommy, is something wrong with my poop?
Mamo, coś się stało z moją kupką?

Shot in the head, punched in the face, and dumped in the poop.
Postrzelony w głowę, uderzony pięścią w twarz, i porzucony w kupie.

Hey, guys, this is poop. - So don't eat it.
To jest kupa, więc nie jedzcie tego.

What if that had been poop?
A co, jeśli byłaby to kupa?

Who wants to know about peacock poop?
Kto chce usłyszeć o kale pawia?

You can make the baby poop.
Można sprawić, że dziecko zrobi kupę.

Can he not at home poop?
Nie może srać w domu?

Charlie, I gave you this poop.
Charlie, ja ci dałam tę kupę.

Wow, did I just go poop?
Czy ja właśnie zrobiłem kupę?

Douglas squatted down... over the fat sunbathing lady and went poop.
Douglas przykucnął nad grubą, opalającą się kobietą i zrobił kupę.

Nissan has been our marketing partner in racing for many years. Nissan is poop.
Przez wiele lat Nissan był naszym partnerem w wyścigach... Nissan to kupa...

Some kind of phobia about animal poop.
To jakiś rodzaj fobii na wieść o zwierzętach.