Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia pontifex, arcykapłan, najwyższy kapłan; papież, biskup;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (the Pope) papież
(bishop) biskup
pontyfik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

papież

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Ojciec święty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. papież

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BISKUP

Wordnet angielsko-polski

(the head of the Roman Catholic Church)
papież, Namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty, Sługa sług Bożych, biskup rzymski, biskup Rzymu
synonim: pope
synonim: Catholic Pope
synonim: Roman Catholic Pope
synonim: Holy Father
synonim: Vicar of Christ
synonim: Bishop of Rome

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

arcykapłan
chrz. papież

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Speaking in Latin on the steps of St Peter's Basilica, the pontiff read out the names of the six new saints, declaring each one worthy of veneration in all the Catholic church.

www.guardian.co.uk

An official Vatican statement described the November 2009 meeting between Williams and the pontiff as cordial, but Campbell told the US ambassador, theology professor Miguel Diaz, that it was "at times awkward".

www.guardian.co.uk

They have delivered an eloquent rebuke to the bilious hatred poured upon the pontiff by such nauseatingly self-important individuals as Stephen Fry, who have spent the past week demonising the head of one of the world's great religions.

www.guardian.co.uk

But others believe Benedict's visit provides a rare chance to put the Vatican in the spotlight and ask the pontiff difficult questions.

www.guardian.co.uk

Uh, isn't he on tape? You don't pause the pontiff.
Uh, nie jest on na taśmie? nie robisz przerwę arcykapłana.

But not- not this little porcelain pontiff right here.
Ale nie- nie to odrobina prawo arcykapłana porcelany tu.

Introducing celebrities at ringside, please welcome His Holiness, the very popular pontiff,
Przedstawiamy sławę w ringu. Proszę powitać jego świątobliwość, niezwykle popularny...

Pope Paul Vl, Supreme Pontiff of the Catholic Church, died last night at 9:40.
Papież Paweł Vl, głowa kościoła, katolickiego, zmarł w nocy o 21.40.