Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia poliuretan;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poliuretan

Wordnet angielsko-polski

(any of various polymers containing the urethane radical
a wide variety of synthetic forms are made and used as adhesives or plastics or paints or rubber)
poliuretan, PUR, PU
synonim: polyurethan
synonim: PUR
synonim: PU

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. poliuretan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) And then another pair of legs we collaborated on were these -- look like jellyfish legs, also polyurethane.
(Śmiech) Oto następny wynik naszej współpracy. ~~~ Jak nogi meduzy. ~~~ Także z poliuretanu.

TED

And here's the simplest version in nature, and here's my collaborator Ron Fearing's attempt at an artificial version of this dry adhesive made from polyurethane.
A to jest najprostsza wersja w naturze, tu natomiast próba mojego współpracownika Rona Fearinga stworzenia sztucznej wersji tego suchego przylepca z poliuretanów.

TED

In this old couple's living room, selling polyurethane windows.
W tym salonie starej pary, sprzedając poliuretanowe okna.

And our bullet's somewhere inside all that polyurethane.
Nasza kula jest gdzieś wewnątrz tego poliuretany.

Most of the furniture in Sean Nolan's apartment was comprised of polyurethane foam.
Większość mebli w mieszkaniu Seana Nolana składała się z pianki poliuretanowej.

Ripstop nylon with a polyurethane coating.
Ripstop Nylon w płaszczu poliuretanowym.