Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gracz(ka), wykonawca/wykonawczyni; hazardzista/hazardzistka; muzyk/muzyczka; sport sportowiec, gracz(ka), zawodnik/zawodniczka; aktor(ka); finanse strona, uczestnik, klient z dobrymi możliwościami kredytowymi; technika adapter, magnetofon;
chess player - szachista;
guitar player - gitarzysta/gitarzystka;
piano player - (Noun) muzyka pianista/pianistka;
piano player - (Noun) muzyka pianista/pianistka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of game) gracz, zawodnik.
2.
(actor) aktor, komediant.
3.
(musician) muzyk.
4.
(record-~) magnetofon

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gracz, zawodnik, muzyk, wykonawca utworu, aktor

Nowoczesny słownik angielsko-polski

piłkarz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s gracz
aktor
muzyk
sport. zawodowiec

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n gracz
aktor
muzyk
sport sportowiec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRACZ

MUZYK

AKTOR

ZAWODNIK

Wordnet angielsko-polski


1. (someone who takes part in an activity
"he was a major player in setting up the corporation")
gracz
synonim: participant

2. (someone who takes part in an activity
"he was a major player in setting up the corporation")
uczestnik: : synonim: participant

3. (a theatrical performer)
aktor: : synonim: actor
synonim: histrion
synonim: thespian
synonim: role player

4. (someone who plays a musical instrument (as a profession) )
muzyk: : synonim: musician
synonim: instrumentalist

5. (a person who participates in or is skilled at some game)
gracz: : synonim: participant

Słownik internautów

gracz
odtwarzacz

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a person who gambles (esp. in securities and commodities) ~- osoba, która spekuluje / gra na giełdzie

Słownik audio-video Montevideo

odtwarzacz

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

podrywacz, uwodziciel, flirciara

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

gracz
muzyk
aktor
sp. zawodnik
~, football - piłkarz
futbolista

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

gracz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Kraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.

statmt.org

The expanding single aviation market is turning the EU into a global player.
Coraz większy jednolity rynek lotniczy sprawia, że UE staje się graczem globalnym.

statmt.org

The European Union is the key player as regards international development aid.
Unia Europejska jest głównym podmiotem w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej.

europa.eu

First, Pakistan is a key strategic player in the fight against terrorism.
Po pierwsze Pakistan jest kluczowym podmiotem strategicznym w walce z terroryzmem.

statmt.org

The Commission must be a player, not just a moderator, in the intermediate stages here.
Na tych pośrednich etapach Komisja musi stać się uczestnikiem, a nie tylko moderatorem.

statmt.org

And, ultimately, it's what got Mona to where they are now, helped by Brown's switch from piano to guitar, the recruitment of a new guitar and bass player and an online introduction to their UK-based manager, Nude records' founder Saul Galpern.

www.guardian.co.uk

Andy is a great player and I know he will continue to have the success his talent and hard work deserve.

www.guardian.co.uk

Sharad Pawar, the ICC president and India's agriculture minister, promised severe action against any player against whom allegations were proven.

www.guardian.co.uk

Cole has thrown herself into a gruelling schedule since her very public breakup with England football player Ashley Cole.

www.guardian.co.uk

Go out and give your star player the support he needs.
Idź tam i daj swojemu graczowi wsparcie, którego potrzebuje.

We need a player with a future, not a past.
Potrzebujemy gracza z przyszłości, a nie z przeszłości.

Another very important issue is our role as a global player.
Inną bardzo ważną kwestią jest nasza rola jako partnera globalnego.

I was trying to get him to give up a player all season.
Chciałem go przekonać, żeby oddał mi zawodnika na cały sezon.

So I had to find a good player, and fast.
Więc szybko muszę znaleźć dobrego gracza.

I knew a really good player once, and the coach cut him.
Znałem naprawdę dobrego zawodnika i trener go wyrzucił.

He used to say that you were a true player.
Mówił, że byłeś prawdziwym graczem.

I think that the player should wait until after the season.
Myślę, że z zawodnikami powinien poczekać do końca sezonu.

Because you are the senior most player in the team.
Ponieważ jesteś najbardziej doświadczoną zawodniczką w tej drużynie.

We heard that the player on the other side is your friend.
Słyszeliśmy, że zawodnik z drużyny przeciwnej to twój przyjaciel.

At this moment in time,I am a very bad player.
W tym momencie w samą porę, Jestem bardzo złym graczem.

And if you're a great player, no one will care.
I jeśli jesteś wspaniałym zawodnikiem, nikt nie będzie o to dbał.

He's too much of a player to have a bad date on his record.
Jest za dobrym graczem, żeby mieć w aktach nieudaną randkę.

This could be your chance to show that you're a team player.
Mogłaby to być twoja szansa aby udowodnić, że jesteś w drużynie.

My wife is the game player in the family, sir.
Moja żona jest kapitanem w mojej rodzinie.

Plus, another player from your team gets to come back into the game.
Ponadto, kolejny zawodnik z twojej drużyny wraca do gry.

Look, we need another player, or out of the game.
Potrzebujemy jakiegoś gracza, albo wypadamy z gry.

A football team is not about one player or two players.
W drużynie nie chodzi o jednego czy dwóch graczy.

Calls me 59 days in a row. Wants to be a player.
A więc to ten dzieciak, który dzwoni codziennie od 59 dni.

And you're the best player on your team, for what that's worth.
A ty jesteś najlepszym graczem w swojej drużynie.

Parliament is now a serious player in the area of human rights.
Parlament jest obecnie poważnym graczem w obszarze praw człowieka.

As a significant player in the international arena, we should set an example to other countries.
Jako znaczący gracze na arenie międzynarodowej powinniśmy dawać przykład innym krajom.

They never forgive a player who had a chance and doesn't.
Ale nigdy nie wybaczą piłkarzowi, który miał szansę i nie strzelił.

Why would they invest in an old player like me?
Dlaczego chcieliby inwestować w takiego starego zawodnika, jak ja?

I got to live in Manhattan to be a player.
Jak mam się liczyć, to muszę mieszkać na Manhattanie.

Somebody has to be the first professional football player to come out.
Ktoś musi być pierwszym zawodowym footballowym graczem, który się ujawni.

They've got one good player, but he's had his moment.
Mają jednego dobrego gracza, ale jego moment chwały minął.

If Europe wants to remain a serious player on the world stage, we must speak with one voice.
Jeżeli Europa chce pozostać ważnym podmiotem na arenie światowej, musi mówić jednym głosem.

Cap's a better player. I guess somebody else won them last two games.
Domyślam się, że ktoś inny wygrał ostatnie dwie gry.

And it is not good if we don't have an experienced player.
Nie dobrze, że nie mamy w zespole doświadczonego zawodnika.

My little nephew sent me on first class, because I'm a player.
Moi mali siostrzeńcy zafundowali mi pierwszą klasę. Jestem zawodnikiem.

We still need a fourth player for our card game.
Nadal potrzeba nam czwartego do gry.

You know, he's a team player. That makes him great.
Nie sądzę, aby Primo był taki dobry to słaby gracz.

He's not a team player, is that what you're saying?
On nie jest zespołowym graczem, to chcesz powiedzieć?

Before that, you were a hockey player in a small university.
Przetem byłeś graczem hokeja na małym Uniwersytecie.

Our new player might do the job for us. Advise.
Wygląda na to, że nowy gracz może wykonać za nas robotę.

You want a player who doesn't have the guts to fight back?
Chcesz gracza, który nie ma odwagi walczyć?

Breath Player didn't put his hands around her neck and get what he wanted?
Gracz oddechu nie położył jego rąk dookoła jej szyi i dostań co on chciał?

I say to him You think you're a poker player?
Mówię do niego: Myślisz, że jesteś pokerzystą?

Or maybe you were just acting like a basketball player.
A może po prostu grasz jak koszykarz?

Secondly, we don't know who our best player is yet.
Po drugie, nie wiemy, kto jest naszym najlepszym zawodnikiem.

Now she wants us to send a dvd player for her room.
Teraz chce, żebyśmy jej wysłali odtwarzacz do jej pokoju.

I consider myself a baseball fan first and a player second.
Uważam się, po pierwsze za fana po drugie za gracza

Once you're a polo player, you meet all the best people.
Kiedy jesteś graczem w polo, poznajesz najwybitniejszych ludzi.

Tell Frances he's a player and send her to me.
Powiedz Frances, że to zdrajca i przyślij ją do mnie.

I don't know, but she borrowed my record player for 10 days without asking.
Nie wiem, ale bez pytania pożyczyła mój odtwarzacz na 10 dni.

It'll get easier once you've made it clear you're a player.
Będzie łatwiej… Kiedy stanie się jasne, że jesteś poważnym graczem.

Because you're a football player, and your name begins with T.
Bo jest prawdziwym zawodnikiem, a twoje imię zaczyna się na T.

Did you ever get that portable player we talked about?
Dostałaś tego dyskmena, o którym mówiliśmy? Tak.