Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) frazeologia, styl;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U frazeologia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frazeologia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jęz. frazeologia
sposób wyrażania się

Wordnet angielsko-polski

(the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
frazeologia
synonim: wording
synonim: diction
synonim: phrasing
synonim: choice of words
synonim: verbiage

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. phraseologies)] ] frazeologia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This can be anything from the heavy bleeding to the medical phraseology surrounding the whole sorry business.

www.guardian.co.uk

The European Union, which has built its phraseology and its institutions on attitudes to human rights, has so far not reacted in any serious way to defend the rights of Christians who are being murdered in India.
Unia Europejska, która swoją frazeologię polityczną i swoje instytucje zbudowała na odniesieniach do praw człowieka, dotąd nie zareagowała poważnie w obronie praw chrześcijan mordowanych w Indiach.