Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wypaczać, przekręcać; (z)deprawować, psuć; prawniczy nadużywać, nagiąć/naginać;
pervert the course of justice - sprowadzać śledztwo na fałszywe tory;

(Noun) zboczeniec, dewiant(ka);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (sexual deviant) dewiant, zboczeniec. [p7`v7: t] vt
1.
(misapply) wypaczać.
2.
(corrupt) demoralizować, deprawować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zboczeniec, dewiant

wypaczać, przekształcać, przeinaczać, przekręcać, demoralizować, deprawować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zbok

zboczuch

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt 1. demoralizować, deprawować 2. wypaczać 3. źle wpływać to pervert facts naginać fakty to pervert the course of justice udaremniać prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to pervert the course of law nadużywać prawato pervert the value źle wpływać na wartość

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zboczony adj., perwersyjny adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RENEGAT

ODWIEŚĆ

ODCIĄGAĆ OD WIARY

DEMORALIZOWAĆ

ZDEMORALIZOWAĆ

WYPACZAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zboczeniec
V przeinaczać
V demoralizować

Wordnet angielsko-polski

(a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior)
dewiant, zboczeniec, dewiat
synonim: deviant
synonim: deviate
synonim: degenerate

Słownik internautów

manipulować

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

deprawować, zepsuć moralnie, wypaczać, nadużywać
to pervert the course of law: nadużywać prawa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

psuć

spaczać

wypaczyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I have not seen terrorists who are perverts and who die with their victims.
Nie widziałem terrorystów, którzy byliby dewiantami i umieraliby wraz ze swoimi ofiarami.

statmt.org

Lest they drink, and forget the law, And pervert the justice [due] to any that is afflicted.
By snać pijąc nie zapomniał na ustawy, a nie odmienił spraw wszystkich ludzi uciśnionych.

Jesus Army

Yea, of a surety, God will not do wickedly, Neither will the Almighty pervert justice.
A zgoła Bóg przewrotnie nie czyni, a Wszechmocny nie podwraca sądu.

Jesus Army

We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
Wypaczamy go, gdy żądamy zrównania go z jego całkowitym przeciwieństwem.

statmt.org

com - that the blog was being used to attempt to pervert the course of justice by providing guidance to "offenders".

www.guardian.co.uk

The letter, seen by the Guardian, said the guidance to student protesters was "attempting to pervert the course of justice" and "authority to close the website" had been given by an acting detective inspector.

www.guardian.co.uk

" He suggests either finding would lead to "huge" pressure for a new inquiry into Kelly's death, and could uncover "a conspiracy to pervert the course of justice, on top of political murder.

www.guardian.co.uk

Instead, the fashion empire of this maverick Canadian entrepreneur - who apparently relishes his reputation as a pervert and a libertine - has gone from being the coolest company on the block when it arrived in Britain in 2004 to the brink of bankruptcy because its auditor, Deloitte & Touche, resigned last month after discovering "material weaknesses" in the financial controls of the clothing company dating back to last year.

www.guardian.co.uk

Why did he go after this one particular pervert and not anyone else?
Dlaczego poszedł właśnie za tym zboczeńcem, a nie za jeszcze jakimś innym?

Think you can be a pervert and not pay for it?
Myślisz, że możesz być zboczony i za to nie płacić?

Let's give our friend a chance to explain why he's such a big pervert!
Dajmy mu szansę wyjaśnić, czemu jest takim zboczeńcem.

As for the pervert, you don't have to worry about him no more.
A co do tego zboczeńca... nie musisz się nim dłużej przejmować.

I don't know if you're a detective or a pervert.
Nie wiem, czy jesteś detektywem czy zboczeńcem.

You were supposed to be a pervert. And it was an easy 100 bucks.
Miał pan być zboczeńcem, a to było łatwe 100 dolarów.

I don't get it, myself. you're just another pervert who can't close.
Jesteś tylko zwykłym zboczeńcem, który nie może dojść.

A fat, repulsive woman came along and called me pervert.
Jakaś wstrętna gruba szlora przechodziła i nazwała mnie zboczeńcem.

Fine! You can call me pervert or whatever you want!
Możesz mnie nazywać zboczeńcem... czy jakkolwiek chcesz!

I might be a pervert, but you're definitely a car thief.
Mogę być zboczeńcem, ale ty jesteś definitywnie złodziejką samochodów.

I've had two tradesmen think that I'm a pervert today.
Spotkałem dziś dwóch sprzedawców myślących, że jestem jakimś zboczeńcem.

You pervert the teachings of the Prophet and call it a cause.
Naginacie nauki Proroka i nazywacie to swoją misją.

That Bible-thumping pervert has been watching us the whole time.
Ten zboczek Biblio-onanista cały czas nas podglądał.

I'd rather see Manticore die than let her pervert it.
Raczej zobaczę jak Manticore umiera niż pozwolę by je wypaczyła.

What if he misunderstands and thinks that I'm a pervert?
A jak mnie źle zrozumiał i sądzi, że jestem zboczona?

We've been through that, I'm not a pervert or a pedophile!
Już przez to przechodziliśmy. Nie jestem zboczeńcem ani pedofilem!

I wish he was a pervert give it to me all day...
Chciałbym, żeby to był perwers, czatowałbym z nim cały dzień.

She should be grateful and instead, she calls me pervert?
I zamiast być mi wdzięczna, to nazywa mnie pedofilem?

It describes the inclination we all have to pervert our most basic needs.
To pokozuje, że Wszyscy mamy skłonność aby wypaczyć nasze najbardziej podstawowe potrzeby.

I'm paying you to give cello lessons, not to pervert my child.
Nie płacę ci, zebyś psuł mi dziecko.

No one wants to live with a pervert selling sailor brides.
Nikt nie chciałby mieszkać ze zboczeńcem sprzedającym narzeczone marynarza.

Do you think you can pervert it without my noticing?
Czy myślicie że możecie to wypaczyć bez mojej wiedzy?

God brings into this world, Satan tries to pervert it.
Dobry Bóg sprowadził cię na ten świat, a Szatan próbuje wypaczyć.

I may be a playboy, but not a pervert.
Może i jestem playboyem, ale nie zboczeńcem.

Kiss me in a way to last me the entire shift. Pervert.
Daj mi buziaka, który będzie trwał całą zmianę.

Anyone who goes out with that ole slapper has to be a pervert.
Ktoś kto chodzi z taką starą prukwą musi być zboczeńcem.

Get your hands off of me, you pervert!
Zabieraj ze mnie swoje ręce ty zboczeńcu.

Do you think I'm some kind of pervert?
Myślisz, że jestem jakimś zboczeńcem?

I know exactly what you did, you little pervert.
Wiem dokładnie, co zrobiłeś, ty mały zboczeńcu.

We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
Wypaczamy go, gdy żądamy zrównania go z jego całkowitym przeciwieństwem.

Somebody called, thought he was a pervert. No.
Ktoś zadzwonił myśląc, że on jest zboczeńcem.

Uh, I don't want you to think I'm a pervert or anything.
Uh, nie chcę, byś myślał, że jestem zboczeńcem lub czymkolwiek.

What else don't you know about this pervert?
Czego jeszcze nie wiesz o tym zboczeńcu?

Maybe it was a pervert or a deformed kid.
Może to był wariat albo zdeformowane dziecko.

You're the pervert eating out of your own jockstrap.
A ty jesteś perwersem, który je z własnych suspensoriów.

Go home and lick the doll, you sick pervert!
Idź do domu i liż lalki, ty chory zboczeńcu!

Hated him, I think he was a pervert.
Nienawidziłem go, sądziłem, że to zboczeniec.

Oh, everything aroused Freud, he was a little pervert.
Och, jego wszystko podniecało, był zboczeńcem.

Because it looks like you're a pervert. No.
Ponieważ, to wygląda jakbyś był zboczeńcem.

He's a pervert, and he should be stopped.
To zboczeniec i trzeba go powstrzymać.

What are you doing in the closet, you pervert?
Co robisz w szafie, zboczeniec? - jestem zboczeńcem?

Some pervert tried to rape a little girl.
Jakiś zboczeniec chciał zgwłacić małą dziewczynkę.

You seemed too attractive to be a pervert.
Jest pan zbyt atrakcyjny, by być pedofilem.

Unfortunately, the only one I know Is that pervert, principal reynolds.
Niestety jedyna taka osoba, jaką znam, to ten zboczeniec, dyrektor Reynolds.

Besides, I'm not exposing that little girl to that pervert.
Nie naślę na dziewczynkę tego zboczeńca.

That old pervert finally let his guard down.
Ten stary zboczeniec wreszcie się odsłonił.

He's a dangerous criminal, a pervert and a libertine.
Jest niebezpiecznym kryminalistą, zboczeńcem i libertynem.

You are a genius, and he is a sycophant and a pervert.
Ty jesteś geniuszem, a on klakierem i dewiantem.