Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) uwięziony, zamknięty;
pent up feelings - tłumione, skrywane uczucia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj uwięziony
~-up feelings tłumione, skrywane uczucia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAMKNIĘTY

KLAUZUROWY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uwięziony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He's appearing on the show in a few minutes but, because people have spent the entire weekend throwing their shoes at him, he's also the main news story.

www.guardian.co.uk

If a local protest group always has the final say, how can money be spent properly or standards improved?.

www.guardian.co.uk

She is here to promote her new dress range, Project D, but every spare minute of the afternoon is spent emailing song choices back and forth to the "boys" she is mentoring.

www.guardian.co.uk

Social networking takes up almost half of all internet time on mobile devices - much of it spent while out and about.

www.guardian.co.uk

He's been pent up physically and verbally far too long.
Zbyt długo był stłumiony fizycznie i werbalnie.

You're all pent up. What is it?
Jesteś jakiś zbolały, co ci jest?