Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia stan Pensylwania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Pensylwania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a current project in Pittsburgh, Pennsylvania, where I got to be goofy.
To jest jeden z ostatnich projektów, w Pittsburghu w Pennsylwanii, gdzie trochę się powygłupiałam.

TED

And if you look at Florida, in Dade City, Florida, that's where all the Pennsylvania beekeepers go.
Wszyscy pszczelarze z Pensylwanii jadą do Dade City na Florydzie.

TED

This is the children's museum in Pittsburgh, Pennsylvania, made out of completely inexpensive materials.
A to muzeum dla dzieci w Pittsburghu w stanie Pennsylvania, zrobione z zupełnie niedrogich surowców.

TED

Now he wants to help put Pennsylvania back on track.
I teraz chce pomoc Pensylwani wrocic na wlasciwe tory.

I was born on the border of maryland and pennsylvania.
Urodziłam się na granicy Maryland i Pennsylvanii.

Just thought you'd be back in Pennsylvania by now.
Myślałam, że o tej porze będzie pan już w Pensylwanii.

Used to spend the summer touring Pennsylvania in an so I could learn things.
Spędzaliśmy lato zwiedzając Pensylwanię, więc mogłam się wiele nauczyć.

I'm on my way to 6th and Pennsylvania.
Jestem w drodze do skrzyżowania Szóstej i Pensylwanii.

You know, I got a son about your age lives outside of Reading, Pennsylvania.
Mam syna w twoim wieku. Mieszka koło Reading.

He's in front of a white camper on Pennsylvania Ave.
Jest przed białą przyczepą na Pennsylvania Avenue.

Because just this morning, I got offered a job in York, Pennsylvania.
Właśnie dziś rano, zaproponowano mi pracę w Yorku, w Pennsylvani.

She went missing from her home in Pennsylvania, in June 1975.
Zniknęła z domu w Pennsylvania, w czerwcu 1975.

No, he called yesterday from someplace in pennsylvania.
Nie. Dzwonił wczoraj, gdzieś z Pensylwanii.

After the invasion, September was detained at a mine in Pennsylvania.
Po inwazji Września zatrzymano w kopalni w Pensylwanii.

Well, his family is down in Pennsylvania.
Jego rodzina jest w Pennsylwanii.

Problem is we're not going to pennsylvania.
Problem w tym, że nie jedziemy do Pensylwanii.

Southern Pennsylvania will always be indebted to them.
Południowa Pensylwania będzie im na zawsze wdzięczna.

They're going to find your bodies... somewhere in Pennsylvania.
Tak więc... znajdą wasze ciała gdzieś w Pensylwanii.

It's not like driving from Pennsylvania into Delaware to buy a keg.
To nie jest jak jazda z Pennsylvani do Delaware po beczkę piwa.

My worthy colleague from Pennsylvania has spoken with great ingenuity and eloquence.
Mój zacny kolega z Pensylwanii przemawiał z wielką dzielnością i elokwencją.

Pennsylvania and Sixth, the fountain, 14 minutes, run.
Pensylwanii i Szóstej. Fontanna. 14 minut.

I was the prosecutor in the case Pennsylvania vs. James Foley.
Byłam głównym prokuratorem podczas sprawy Pensylwania vs James Foley.

You fly to Pennsylvania, when I can barely get you to ride the elevator.
Poleciałeś do Pensylwanii, a ja ledwo mogę zmusić cię do jazdy windą.

This is a current project in Pittsburgh, Pennsylvania,where I got to be goofy.
To jest jeden z ostatnich projektów, w Pittsburghu wPennsylwanii, gdzie trochę się powygłupiałam.

And he's playing at the Hotel Pennsylvania.
I gra jeszcze w Hotelu Pensylwania.

New york, pennsylvania and south carolina.
Nowy Jork, Pensylwania i Karolina Południowa.

You drove from Pennsylvania for us?
Przyjechałeś po nas aż z Pensylwanii?

They don't have papers in Pennsylvania?
Nie maja gazet w Pennsylwani?

He was a research engineer at the Tuscarora Laboratories in Pennsylvania.
Pracował jako inżynier w Tuscarora Laboratories w Pennsylvanii.

Blue 1, take up position Pennsylvania Avenue.
Niebieski 1, na Pennsylvania Avenue.

Uh... they sent me to a reform school... in Pennsylvania.
Uh... wysłali mnie do szkoły poprawczej... w Pensylwani.

Who else is from Pennsylvania?
Kto jeszcze jest z Pennsylwanii?

My number is Pennsylvania 6-5000.
Mój numer to Pensylwania 6-5000.

Some little town in Pennsylvania called Gettysburg.
To małe miasteczko w PensyIwanii, Gettysburg.

University of Pennsylvania diving finals, 1921.
Uniwersytet Pensylwania, finał skoków, rok 1921.

You've never lived in pennsylvania.
Nigdy nie mieszkałaś w Pennsylwanii.

In Oakmont, Pennsylvania, if you must know.
W Oakmont, Pennsylvanii, jeśli musisz wiedzieć.

My home is in Harrisburg, Pennsylvania.
Mój dom jest w Harrisburgu, w Pensylwanii.

Nah, I think we're still in Pennsylvania.
Nie, myślę że wciąż jesteśmy w Pensylvani.

Ladies and gentlemen, the next Governor of Pennsylvania, Peter Russo.
Panowie i panie, przyszły gubernator Pensylwanii,

We lost Pennsylvania and Ohio, sir.
Przegraliśmy w Pensylwanii i Ohio, sir.

I wasn't born here, you know, I'm from Scranton, Pennsylvania,
Wiesz o tym, że nie urodziłem się tutaj, Jestem ze Scranton, Pennsylvania,

I started off in Scranton, Pennsylvania.
Wyruszyłem ze Scranton w Pensylwanii.

And it all began here, York BarHenry in Pennsylvania.
A wszystko zaczęło się tutaj, w York BarHenry w Pennsylvanii.

Pennsylvania license number 7-3-1-7 James David Edward, over.
James David Edward Odbiór.

Major, I'm leaving for Pennsylvania tomorrow.
Majorze, wyjeżdżam jutro do Pennsylvanii.

Your wife is in Huntington County, Pennsylvania.
Twoja żona przebywa w hrabstwie Huntington, w Pensylwanii.

He was born May 7, 1961... in Madison, Pennsylvania.
Urodził się 7-go maja 1961 roku w Madison, w Pensylwanii.

In fact, the State of Pennsylvania said...
W rzeczywistości, stanie Pensylwania powiedział ...

Sophie Cichetti, Pennsylvania. 1960. She had been his landlady.
Sophie Cichetti. Pensylwania. Rok 1960. Była właścicielką jego domu.

Federal Bureau of lnvestigation, 10th and Pennsylvania, Washington D. C.
Federalne Biuro Śledcze, 10th and Pennsylvania, Washington D. C.

Scranton, Pennsylvania, Came down here in 1964, Greyhound bus,
Scranton, Pennsylvania, Przybyłem tu w roku 1964 autobusem ogórkiem

She's pious and conservative, Dan, not Pennsylvania Dutch.
Ona jest pobożna i konserwatywna, Dan, nie Pennsylvania z Holandii.