Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

penalizacja f

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of punishing)
karanie, wyciąganie konsekwencji
synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalisation

2. (the act of punishing)
kara, rygor, sankcja, sprawiedliwość, wyrok: : synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalisation

3. (the act of punishing)
penalizacja: : synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalisation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karalność