Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) penalizacja, karanie;

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

penalizacja f

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of punishing)
karanie, wyciąganie konsekwencji
synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalization

2. (the act of punishing)
kara, rygor, sankcja, sprawiedliwość, wyrok: : synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalization

3. (the act of punishing)
penalizacja: : synonim: punishment
synonim: penalty
synonim: penalization