Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nastawiony pokojowo, pokojowy; zgodny; spokojny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj zgodny, nastawiony pokojowo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pokojowy, nastawiony pokojowo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pokojowo nastawiony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPOKOJNY

ZGODNY

POJEDNAWCZY (O CZYNIE)

POKOJOWY

Wordnet angielsko-polski

(not disturbed by strife or turmoil or war
"a peaceful nation"
"peaceful times"
"a far from peaceful Christmas"
"peaceful sleep")
spokojny
synonim: peaceful

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pokojowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And the peaceable folds are brought to silence because of the fierce anger of Jehovah.
I zagubione będą spokojne pastwiska dla zapalczywości gniewu Pańskiego,

Jesus Army

And my people shall abide in a peaceable habitation, and in safe dwellings, and in quiet resting-places.
Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku pokoju, i w przybytkach bezpiecznych, i w odpoczywaniu spokojnem.

Jesus Army

What fate awaits this always peaceable minority?
Jaki los czeka tę zawsze pokojową mniejszość?

statmt.org

And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they that dwelt there aforetime were of Ham.
I znaleźli obfite i wyborne pasze, a ziemię przestronną i spokojną i rodzajną; bo tam naród Chamów mieszkał przedtem.

Jesus Army

on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) On the afternoon of Wednesday, 18 June I had an appointment with three respectable, peaceable Chinese citizens at a hotel in Beijing.
w imieniu grupy IND/DEM. - (Holandia) Popołudniu, w środę 18 czerwca miałem umówione spotkanie w hotelu w Pekinie z trzema szanowanymi i pokojowo nastawionymi chińskimi obywatelami.

statmt.org

Why doesn't anyone ever want to consult with me peaceable?
Czemu nikt nigdy nie próbuje rozmawiać ze mną spokojnie?

I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.
Ufam, że ta skromna ceremonia przekonała pana... ...o naszych pokojowych zamiarach.

What fate awaits this always peaceable minority?
Jaki los czeka tę zawsze pokojową mniejszość?

Those of us who wanted referendums on the Constitutional Treaty had made our point in peaceable explanations of vote.
Ci z nas, którzy chcieli referendów w sprawie Traktatu konstytucjonalnego, przedstawili swoje stanowisko w pokojowym wyjaśnieniu głosowania.

If the United States were to invade Cuba tomorrow, one assumes that there would be a peaceable exchange of diplomatic personnel.
Gdyby Stany Zjednoczone miały jutro najechać Kubę, to można założyć, że doszłoby do pokojowej wymiany personelu dyplomatycznego.

Earl... he's a peaceable man.
Earl... ...jest spokojnym człowiekiem.

on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) On the afternoon of Wednesday, 18 June I had an appointment with three respectable, peaceable Chinese citizens at a hotel in Beijing.
w imieniu grupy IND/DEM. - (Holandia) Popołudniu, w środę 18 czerwca miałem umówione spotkanie w hotelu w Pekinie z trzema szanowanymi i pokojowo nastawionymi chińskimi obywatelami.